EHF-faktura

Innherred Renovasjon og Retura IR AS har tatt i bruk Elektronisk handelsformat (EHF) for mottak av fakturaer. Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.

Skal du fakturere oss kan du derfor sende oss EHF-faktura på organisasjonsnummer:

Innherred Renovasjon: 971 217 391

Retura IR AS: 985 711 267

Hva er EHF-faktura?

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsender til mottakers økonomisystem. Den leses automatisk og gjør at dokumentflyten går mer smidig og etterarbeidet på kontrollsiden blir enklere.I tillegg sparer det miljøet for papir og forsendelse av dokumenter med postens fly- og biltransport.

OBS! En faktura sendt i pdf-format er ikke en EHF-faktura! Her kan du lese mer om EHF-standarden.