Det store snøfallet det siste døgnet skaper til dels store utfordringer for våre renovatører. Vi regner med at ganske mange avfallsbeholdere er utilgjengelige i dag og at vi ikke vil klare å tømme dem. Vi ber om forståelse for dette og oppfordrer alle som har mulighet til å grave fram beholderne sine slik at de kan tømmes.