Montering av gravitasjonslås
Hos Fides på Stjørdal monteres det gravitasjonslåser på de 500 dunkene til prøveprosjektet

Innherred Renovasjon starter i juni med et prøveprosjekt for ca 500 husstander i Stjørdal, som får utdelt en egen avfallsbeholder for glass- og metallemballasje. Det betyr at de slipper å bringe dette til returpunkt men kan kildesortere det i egen dunk på samme måte som gjøres med matavfall, papp/papir, restavfall og plastemballasje.

Beholderen har oransje lokk med innkastluke tilpasset glass- og metallemballasje, og er utstyrt med såkalt gravitasjonslås. Det betyr at dunken ikke kan åpnes i vanlig vertikal stilling, det vil kun være mulig å benytte innkastluken.

I første omgang er det kun et prøveprosjekt, men ønsket er å kunne tilby dette til alle våre abonnenter på sikt. Prøveprosjektet vil gi oss nødvendige erfaringer om mengder, informasjonsbehov og annen tilrettelegging.

De 500 husstandene i prøveprosjektet skal ha fått brev fra oss med praktisk informasjon. Det er dessverre ikke mulig å melde seg på for andre enda. Det dreier seg i hovedsak om husstander rundt Kvislabakken, de som er ringet rundt på dette bildet:

Kart prøveprosjekt glass- og metalldunk

Bor du i dette området men mener du ikke har fått brev, ta kontakt med oss.

Slike ordninger blir nå mer og mer vanlige i Norge, ca 20 % av befolkningen har tilbud om innsamling av glass- og metallemballasje hjemme. Erfaringene fra andre viser at mengden glass- og metallemballasje stiger raskt med egen beholder, mot vanlig bringeordning. Dermed kan vi få en mye høyere gjenvinningsgrad. Se https://www.kretslopet.no/innsamling/521-henteordninger-for-glass-og-metall-brer-seg. Forbrukerne setter også stor pris på tilbudet, vi vet at mange hos oss har ønsket seg dette lenge.

For dere som ikke er med i prøveprosjektet er det bare å bruke våre returpunkt for glass- og metallemballasje som før. Men forhåpentligvis vil også dere få dette tilbudet innen de neste par årene. Og husk, det er kun glass- og metallEMBALLASJE som skal kastes i dunkene eller på returpunktet, lær av Alex Rosen her: