14I budsjettet for 2017 legges det opp til samme renovasjons- og slamgebyr som i 2016. Prisene for husholdningene endres dermed ikke.

geir-tore-leira-ir– Dette får vi til på grunn av god og effektiv drift i 2016, forteller administrerende direktør Geir Tore Leira. – Ruteendringene vi gjorde i høst har effektivisert innsamlingen uten å gå utover servicenivå eller arbeidsmiljø. – I tillegg ser vi nå virkningen av besparelsene vi har fått etter at alle deltakerkommune nå har like gebyrer. Vi trenger ikke lenger føre egne regnskap for hver kommune og sparer mye administrasjon på grunn av det, forklarer Leira. En tredje årsak er at behandlingskostnadene i matavfallsanlegget Ecopro nå er lavere enn før. – Ecopro drives godt, og det kommer eierne til gode.

Både renovasjon og innsamling av slam drives etter selvkost, det betyr at gebyrene skal dekke kostnadene med innsamling og behandling. Om kostnadene går ned skal det komme abonnentene til gode, og et eventuelt overskudd går tilbake til abonnentene i form av uendret eller redusert gebyr. – Tidligere i år satte vi ned slamgebyret med 12 % på grunn av stordriftsfordelene vi fikk ved økt innsamling, forteller Geir Tore Leira.

Imidlertid er det ett gebyr som justeres litt opp, det er for abonnementet “Mini-rest”. Til gjengjeld får nå alle med dette abonnementet mulighet til de samme rabattene som alle andre ordinære gebyr. Tidligere har det ikke vært mulig å få rabatt for f.eks. “Veikantdunk” om man hadde minirest, men dette kan man nå få.