Vi håper alle har hatt en flott julefeiring! Kanskje lurer du nå på hvor du skal gjøre av avfallet etter gaveåpningen. Glanset julegavepapir er dessverre lite verdt så snart pakkene er åpnet. Kvaliteten på papiret er nemlig så dårlig at ingen vil ta det inn til gjenvinning. Derfor må det kastes i restavfallet. 

Du kan jo gjøre som Johan Møkkerbakken – spare det til neste jul eller lag noe fint av det. Eller så kan du kaste julepapiret i restavfallet. Ikke i papirdunken, for glanset gavepapir inneholder mye leire og fargestoffer, men minimalt med papirfiber og kan dermed ikke gjenvinnes til nytt papir. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke tar med ekstrasekker med julepapir eller annet restavfall hvis den ikke er merket med klistremerke for ekstra restavfall.

Restavfallet sendes til forbrenning hos Statkraft Varme i Trondheim.  Det er ikke spesielt lurt å brenne julepapir i ovnen eller peisen hjemme, den dårlige kvaliteten gjør at papiret danner mye sot når du brenner det.

Har du derimot brukt gråpapir, avispapir eller annet gjenvinnbart gavepapir kan dette kastes i papirdunken.

Og så var det juletreet. Når det har tjenestegjort gjennom jula, tar vi det i mot gratis på våre gjenbrukstorg.