Fra juni 2017 til januar 2018 skal det foregå byggeaktivitet ved vårt anlegg på Mule i Levanger. Formålet er nytt servicebygg med bl.a. vaskehaller og verksted. Dette medfører et større avgrenset anleggsområde på Mule. I byggeperioden vil det bli større og mindre endringer i forhold til kjøreretninger, parkering, HMS, og ferdsel ved gjenbrukstorget. 

Vi ber våre besøkende være litt ekstra oppmerksomme på Mule framover. Det vil bli noen midlertidige endringer i kjøremønster samt en del anleggstrafikk. Vi skal skilte så godt vi kan og gi informasjon ved behov. Har du spørsmål, stopp i informasjonsboden foran porten. Ta også kontakt der først om du skal besøke noen i vårt administrasjonsbygg.

Anleggsområdet vil være gjerdet inn og markert tydelig med ferdsel forbudt.

Næringskunder som skal levere avfall på gjenbrukstorget bes kjøre på vekta og henvende seg i informasjonsbod for informasjon om kjøreretning.

Privatkunder kan kjøre inn som vanlig (følg skilting), men ta kontakt i informasjonsboden om du lurer på noe.

Informasjonsbod Mule
Informasjonsbod utenfor porten. Ta kontakt her om du har spørsmål eller skal besøke noen i administrasjonen. Næringskunder bes kjøre på vekta og ta kontakt for beskjed om kjøreretning.
Nytt verksted og vaskehall skisse
Slik skal det nye bygget se ut, det vil bli en utvidelse av bygget som i dag huser bruktbutikk.

 

Informasjon til næringskunder om Mule Miljøpark