Daglig kommer flere renovasjonsbiler til Mule i Levanger med avfall hentet fra husholdning og næringsaktivitet i omkringliggende kommuner. Avfallsmengden er relativt konstant gjennom hele året, og for å sikre kontinuerlig drift trenger Innherred Renovasjon vikarer og sommerhjelp.

Jeg har blitt godt mottatt og fått god opplæring hos Innherred Renovasjon forteller Mari. Foto: Ane Caspara Hammer

Mari Holmvik er hos Innherred Renovasjon via Bygdeservice. Hun forteller at flere har blitt overrasket over damen i den store hjullasteren, og at alle har vært trivelige og imøtekommende i et ellers mannsdominert miljø. «Når jeg har brukt litt lengre tid på å laste biler har alle sammen vært hyggelige og tålmodige» forteller Mari som nå har kommet godt inn i varmen og arbeidsoppgavene hos Innherred Renovasjon. Hos Innherred Renovasjon er vi glade for å ha flere damer inn i utradisjonelle yrker. Mari er vår første kvinnelige maskinfører, og vi håper på flere i fremtiden. I tillegg har vi i år flere damer på gjenbrukstorgene våre.

 

 

 

Lasting av avfall opp i bil er daglig aktivitet på behandlingsområdet til Innherred Renovasjon. Her er Ole Arnt Borgsø og Mari Holmvik i aksjon. Foto: Ane Caspara hammer

Hun kjører alle maskinene på anlegget og arbeidsoppgavene er blant annet lasting av avfall i trailere og lastebiler, og grovsortering av avfall i ulike typer, eller fraksjoner som vi kaller det. «Det skjer mer med søpla enn hva man tenker over og det trengs mange folk for at avfallet skal gå videre». Hun forteller også at samholdet hos kollegene i Innherred Renovasjon er bra og at alle avdelinger er avhengig av hverandre i daglig drift.