Vi har nå hentet inn størsteparten av forsinkelsene fra desember, men noen veier og enkelthusstander gjenstår fortsatt. Alle som ikke fikk tømt etter tømmeplanen i desember 2017 skal få tømt i uke 2 2018. Husstander med forsinkelser fra januar 2018 vil måtte vente litt lengre. 

Fortsatt er det avfall fra desembertømmingene som ikke er tatt i kommunene Indre Fosen (Leksvik), Inderøy, Malvik og Stjørdal. Dette skal tømmes i løpet av uke 2. Det har dessverre også oppstått forsinkelser hos kunder med ordinær tømming i uke 1 2018. Dette registrerer vi fortløpende, men før vi kan begynne å tømme dette må vi gjøre oss ferdig med de manglende tømmingene fra desember.

Meld gjerne inn manglende tømming til oss, men kun én gang pr husstand. Vi registrerer og følger opp alle meldinger, men har ikke kapasitet til å svare på hver enkelt og kan ikke alltid si nøyaktig dato for når tømming vil skje.

Har du mulighet, la dunken stå fremme. Blir det lange forsinkelser kan ekstra avfall settes ved siden av i egen sekk.

Det er for tiden utfordrende kjøreforhold pga snøvær og glatt føre. Vi er takknemlige for at det brøytes og strøs foran dunkene.