Endelig skal også abonnenter som er tilknyttet fellescontainere få mulighet til å sortere glass- og metallemballasje hjemme.  Om ikke lenge starter vi arbeidet med å sette ut nye containere i borettslag, sameier og andre fellesløsninger i Stjørdal og Malvik. Vi har nettopp sendt ut informasjon på e-post og SMS om dette:

Der det benyttes nedgravde containere vil vi bytte ut dagens matavfallscontainer med en ny container med to separate kammer: ett for matavfall og ett for glass- og metallemballasje. Kamrene er delt med en vegg og har både separat innkastluke og tømmeåpning. De tømmes hver for seg slik at avfallet aldri blandes.

Der det benyttes bunntømte containere som står oppå bakken vil vi sette ut
en ekstra container. Størrelsen på denne vil være tilpasset antall abonnenter og arealet som er tilgjengelig på stedet.

Spørsmål rundt selve plasseringen, det praktiske ved utkjøring eller
abonnementsavtalen mellom borettslaget/sameiet og Innherred Renovasjon
ber vi om at dere tar via borettslagsleder, vaktmester eller andre som kan
gjøre det på vegne av alle beboerne. Øvrig informasjon om den nye ordningen finner dere her.