Fra 1.1.2020 har ikke lenger Innherred Renovasjon ansvar for renovasjonstjenesten i tidligere Leksvik kommune. Bor du i Leksvik eller Vanvikan må du nå kontakte Fosen Renovasjon om du har spørsmål rundt avfallsordningene. Vi takker for samarbeidet gjennom 23 år!

For innbyggerne i Leksvik og Vanvikan fører ikke dette til større endringer i tjenesten. Du beholder de dunkene du har og samme kildesortering opprettholdes. Tømmedagene vil også være som før inntil videre.

Tømmedagene som fra før ligger i IRs app og tømmekalender vil ikke bli oppdaterte så vi anbefaler deg å slette denne appen og forholde deg kun til informasjonen fra Fosen Renovasjon.

Åpningstidene på gjenvinningsstasjonene er også de samme, og du kan i tillegg benytte Rissa gjenvinningsstasjon.

Vi takker innbyggere, kommunen og andre samarbeidspartnere i gamle Leksvik kommune for godt samarbeid siden 1997 og ønsker Fosen Renovasjon lykke til videre med det gode arbeidet de gjør.

Fosen renovasjon logo