Har du pusset opp huset og fått mye trevirke til overs som du har levert på våre gjenvinningsstasjoner? Endelig kan dette trevirket brukes i nye sponplater! Nylig ble de første resirkulerte sponplatene ferdigprodusert, og skal brukes i Innherred Renovasjons nye administrasjonsbygg på Mule i Levanger. Dette er et stort fremskritt innenfor sirkulærøkonomi.

Direktør i Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, og prosjektleder hos Innherred Entreprenør Pål Erik Lyngstad pakker fornøyd opp de første resirkulerte sponplatene.

Fram til i fjor ble alt trevirke kvernet til fyringsflis, men i 2019 fikk Retura IR i gang en helt ny produksjonslinje på flisanlegget sitt på Skogn i Levanger. Som de første i Norge får de nå ut ut nok metall og annet som ofte følger med trevirket, og kan levere ren flis som egner seg i produksjon av nye sponplater.

Her er to videoer fra Retura IR sitt anlegg som viser kverning og rensing av trevirke

Dette er et viktig steg mot å nå norske og internasjonale mål om at mest mulig avfall skal materialgjenvinnes, altså resirkuleres til nye produkter i stedet for å forbrennes. EUs krav er at 65 % skal materialgjenvinnes innen 2035, og av treavfall skal minst 30 % materialgjenvinnes. Trevirke er en av de største avfallsutfordringene i Norge, og er den avfallstypen det leveres aller mest av på Innherred Renovasjons gjenvinningsstasjoner. Hver innbygger leverer årlig i snitt 76 kilo vanlig trevirke og 12 kilo impregnert trevirke på gjenvinningsstasjonen.

De nye sponplatene inneholder foreløpig 40 % resirkulert trevirke, men målet er å øke andelen til opp mot 70 %. Platene tilfredsstiller alle krav til norsk kvalitetsstandard, og er dermed av like god kvalitet som en vanlig sponplate.

I forrige uke ankom de første platene til Mule i Levanger, der Innherred Entreprenør er i full gang med å få opp det nye adminstrasjonsbygget til Innherred Renovasjon. I dag var første plate på veggen.

Her monteres den første resirkulerte sponplata opp på veggen i Innherred renovasjons nye administrasjonsbygg på Mule i Levanger.

Medieomtale: