Innherred Renovasjon forholder seg til de nasjonale tiltakene i forbindelse med koronaviruset. Vi utfører en av samfunnets kritiske funksjoner som ikke må stoppe opp, og gjør det vi kan for å holde våre renovatører og operatører friske. Vi legger beredskapsplaner for hvordan vi skal opprettholde driften ved stort fravær hos ansatte.

Innherred Renovasjon har hele tiden hatt normal drift takket være friske ansatte med stor vilje til å stå på. Vi har innført smitteverntiltak både for ansatte og besøkende som fortsatt gjelder. Som et føre var-tiltak stengte vi bruktbutikkene men de er nå åpne igjen.

Pr 22. juli er følgende status:

Begge våre bruktbutikker er åpne som normalt. Vi har innført noen smitteverntiltak i butikken som alle må følge for at det skal være trygt:

  • Hold avstand fra hverandre
  • Bruk håndspriten ved inngangen
  • Unngå å ta på varer du ikke skal ha
  • Blir det for fullt begrenser vi antall kunder om gangen

Vi har ikke kapasitet til å ta i mot varer i butikken samtidig. Levering må i stedet skje via gjenvinningsstasjonen.

Avfallstømmingen går som normalt i henhold til tømmeplanen. For å beskytte renovatørene, pass på at avfallet ditt ligger i beholderne og ikke på utsiden.

Tømming av slam/septiktanker går som normalt.

Gjenvinningsstasjonene er åpne som normalt. Det er ikke lenger begrensninger på antall besøkende men vi ber alle ta ansvar for smittevernet ved å følge vanlige nasjonale råd – hold avstand til andre og ikke besøk oss om du er syk eller i karantene. I sommersesongen har vi mye besøk og en kan derfor oppleve kø, spesielt på første åpningsdag etter en helg.

Nasjonale råd

Her er noen budskap fra avfallsbransjen nasjonalt som vi forholder oss til og som gjelder over hele landet: