I disse dager sender vi ut en flyer i alle postkassene der vi forteller om de gode sorteringsresultatene og hvordan de kan bli enda bedre. For å få bedre gjenvinning av plastemballasje og papp/papir må vi i løpet av sommeren 2021 gjøre litt om på tømmefrekvensen for plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Vi må unngå å blande plast og papir

Du har kanskje lagt merke til at vi henter plastsekken med plastemballasje sammen med papp og papir, og kaster sekken inn i samme rom på bilen som papiret? Plastsekken blir nemlig sortert ut fra papiret etterpå, og det har vært en effektiv innsamlingsmetode. Men dessverre blander plasten seg for mye med papiret, og det er nå strengere krav til “rene” avfallstyper. Derfor må vi gjøre om på innsamlingen.

Endringer

I løpet av sommeren 2021 legger vi gradvis om rutene, og slutter å hente plastsekken sammen med papp og papir. Den vil i stedet hentes hver 6. uke, samtidig som dunken for glass- og metallemballasje endres til tømming hver 12. uke. Papp- og papir tømmes som før hver 4. uke, men da uten at plastsekken tas med.

Illustrasjon av 4 dunker og plastsekk, som henger på dunk for glass og metall

Du får en SMS fra oss når endringen skjer hos deg, og du vil se den nye tømmedagen i appen vår “Tømmeplan IR”. Har du ikke appen kan du skrive ut en ny tømmeplan fra nettsidene, dette vil være på plass i løpet av våren. De nye frekvensene vil være synlig i tømmeplanen fra ca uke 18.

Endringer av tømmedager vil skje fra midten av mai og utover hele sommeren. Følg med i tømmekalenderen din!

Takk for prakk!

Glass- og metallemballasjedunk med plastsekk for plastemballasje, illustrasjon

Endringene medfører to uker lengre mellom tømmingene av plastemballasje og glass- og metallemballasje, sammenlignet med dagens ordning. Vi håper likevel ikke dette vil skape altfor mye prakk for den enkelte! Vi har gjort tester med lengre tømmefrekvenser, og ser at få dunker med glass- og metallemballasje er fulle etter 10 uker. 12 uker vil derfor fungere godt for de fleste. Hvis du likevel opplever at dunken blir full før tømmedag, kan du få en større dunk uten at det koster noe ekstra. Har du mye plastemballasje kan du også sette fram så mange sekker du vil på tømmedagen.