Har ditt borettslag eller sameie nedgravde containere? Da vil styret eller ansvarlige i disse dager motta et brev med tilbud å fjerne adgangskontrollen. Fra 2022 vil vi nemlig tilby et nytt abonnement uten adgangskontroll. Dette vil bli noe rimeligere enn dagens standard abonnement med adgangskontroll og nøkkelbrikker. 

5 nedgravde containere i et boligområde, sjø i bakgrunnen
Nedgravde containere uten adgangskontroll vil ha åpne luker og kun merking med avfallstype
Illustrasjon fra nedgravd container med adgangskontroll, bilde av hender og nøkkelbrikke
Slik ser displayet ut på containerne med adgangskontroll. En berører skjermen og bruker brikke for å åpne luka.

I dag har de fleste nedgravde løsninger containere som kan åpnes ved hjelp av berøring og en nøkkelbrikke som hver beboer får utlevert. Uten disse kan ikke lukene åpnes. Hensikten er å forhindre at uvedkommende benytter containerne. Inni containerne er det elektronikk og batterier tilkoblet denne adgangskontrollen.

Løsningen har ført til mye vedlikeholdsarbeid og oppfølging da både batteri, solcellepanel og elektronikk må byttes med jevne mellomrom. Dette er en kostnad som må fordeles på brukerne via renovasjonsgebyret. For de fleste er ikke adgangskontroll nødvendig. Erfaringer fra andre åpne containere er at det er lite misbruk.

Ny løsning og nytt abonnement fra 2022

Fra 2022 vil derfor standardløsningen være containere uten adgangskontroll, men med mulighet for å velge adgangskontroll mot et tillegg i gebyret.

Alle borettslag og sameier som i dag har containere med adgangskontroll, vil i løpet av oktober 2021 få et brev med tilbud om å fjerne adgangskontrollen og få et rimeligere gebyr.

Gebyrer og tillegg for 2022 skal endelig fastsettes av kommunene i desember 2021. Gebyrene for 2021 finner du her.

Vi ønsker å fjerne adgangskontrollen, hvordan gjør vi det?

Hvis ditt borettslag/sameie ønsker å fjerne adgangskontrollen, tar dere kontakt med Innherred Renovasjon når dere har diskutert dette i styret eller med øvrige beboere. Innherred Renovasjon vil da fortløpende demontere elektronikken i containerne, og omdekorere dem. Gebyret vil justeres fra og med 1.1.2022.

Kontaktperson hos IR: Gunn Heidi Kvaløy E-post: [email protected], tlf 480 55 932

Husk å sørge for informasjon til alle beboerne om dette. Innherred Renovasjon kan være behjelpelig med å produsere/distribuere slik informasjon.