Våren 2022 spilte vi inn flere filmer sammen med Trønder-TV og produksjonsselskapet Alt Film & TV. Dette ble til et 25 minutters program til serien Bak veggeneTrønder-TV, der en blir kjent med ulike bedrifter i Trøndelag. I tillegg klippet vi 5 kortere episoder, som handler om ulike deler av virksomhetene vår. Her kan du se alle filmene!

Bak veggene - hele programmet:

Her er hele programmet om Innherred Renovasjon i serien "Bak veggene" som går på Trønder-TV. Her kan du bli kjent med noen av våre ansatte og deres arbeidsoppgaver, og se hvordan vi jobber for å få avfall til å bli verdifulle ressurser!

Episode 1: På gjenvinningsstasjonen

I denne episoden møter du blant annet Christina og Jan Cato på gjenvinningsstasjonen, og Roar på sorteringsanlegget. Du får også vite litt om hvor avfallet sendes etterpå, og vi tester noen av våre kunders sorteringskunnskaper!

Episode 2: Matavfallets reise

I denne episoden fokuserer vi på matavfallets reise, fra du kaster det i dunken og til det gjenvinnes til biogass og gjødsel hos Ecopro i Verdal.

Episode 3: Ombruk

I denne episoden tar vi for oss ombruk (gjenbruk) av avfall. Vi besøker vi bruktbutikken på Mule, og hører mer om hvor varene der kommer fra. Vi spør også noen av våre kunder hva de tenker om ombruk. Kan mer av avfallet brukes om igjen?

Episode 4: Innsamling av matavfall og slam

I denne episoden møter du renovatørene Torben og Jon Ole, og blir med dem en dag på jobb i renovasjonsbil. Du får også bli med slamsjåfør Torje når han tømmer en septiktank.

Episode 5: Framtiden

I denne episoden snakker vi om hvorfor kildesorteringen din betyr noe, og drar linjene fra hverdagsvalgene folk gjør til det store bildet med overforbruket i samfunnet, og løsningene vi må finne for å ta vare på ressursene. Vi møter Vibeke i kundesenteret og Lee Eivind på sorteringsanlegget. Direktør Geir Tore Leira og driftssjef Mette Bye snakker om betydningen av at alle bidrar, og vi spør kundene hvor gode de selv er på kildesortering.