Hva er næringsavfall?

Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Innsamling og mottak av næringsavfall dekkes ikke over renovasjonsgebyret, det betyr at det er bedriften selv som må betale ved levering.

Eksempler på næringsavfall:

  • Avfall fra industrivirksomhet, butikker, hoteller, kontorer, barnehager skoler, institusjoner, etc
  • Avfall fra konserter, festivaler, idrettsarrangementer o.l.

OBS:

  • Hvis næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger (f.eks. husbygging, oppussing og gartnerarbeid) og tar hånd om avfallet etterpå, regnes avfallet som næringsavfall.
  • Transporterer du avfall for andre mot betaling, anses det som næringsavfall.
  • Leier du ut boliger som næringsvirksomhet, og utfører arbeid på disse, regnes du som næringsdrivende og skal da betale for å levere avfallet.

Levering av næringsavfall

Innherred Renovasjon tar i mot næringsavfall på følgende anlegg:

Mule sorteringsanlegg, Levanger

Ved siden av gjenvinningsstasjonen på Mule i Levanger er det også et mottaks- og sorteringsanlegg for avfall fra næringslivet. Avfall veies før levering.

Mandag-fredag kl 07:30-15:00

+47 456 06 516

Skjørdalen avfallsdeponi, Verdal

På vårt deponi tar vi i mot avfall som ikke kan materialgjenvinnes. F.eks. masser, jord, stein og betong. Ta kontakt før levering.

Mandag-fredag kl 07:30-15:00

+47 456 06 516
Skjørdalsskardet 241, 7657 Verdal

Gjenvinningsstasjonene

Som næringsdrivende kan du levere mindre mengder avfall (maks 3m3) på våre gjenvinningsstasjoner. Du må selv sortere avfallet. Kontakt alltid betjeningen før du leverer. Vi registrerer mengde og type og sender faktura.

Det er ikke tillatt å levere avfall med traktor, lastebil eller andre kjøretøy over 3,5 tonn.

Henting av næringsavfall

Innherred Renovasjon tilbyr ikke innsamling av avfall hos næringslivet, med unntak av noen kommunale virksomheter. Ønsker du tilbud på jevnlig innhenting av avfall, kontakt f.eks. Retura IR AS, Isak D. Westgaard AS eller andre aktører i markedet.

Fant du det du lette etter?
Har du noen tilbakemeldinger?