Mange bedrifter har metaller som kan gjenvinnes. Dette er en svært verdifull ressurs, og det er viktig å håndtere dette på riktig måte slik at metallene gjenvinnes. Her er det potensial for verdiskapning både for deg som kunde og for samfunnet.

Hvor kan metall leveres?

Metall fra bedrifter kan leveres gratis på alle gjenvinningsstasjoner. Har du større mengder er det også mulig å få kreditt (betaling) for metallet, men da må dette leveres på Mule sorteringsanlegg, Levanger. Her må du henvende deg i vektboden når du kommer, eller ta kontakt på forhånd for å få kreditt for metallet.

Eksempler på metaller du kan få betalt for er aluminium, kobber og stål. Ta kontakt med sorteringsanlegget på Mule, Levanger så forteller vi hvordan du må levere slike metaller for å få betalt.

Hva kan leveres?

 • Aluminium
 • Stål
 • Jern
 • Kobber
 • Messing
 • Tomme og drypptørre malingsspann
 • Stålbånd
 • Rustfrie og syrefaste materialer

Hva kan ikke leveres?

Metallet må ikke inneholde farlig avfall som tomme gassbeholdere, brannslukningsapparater, elektrisk/elektronisk avfall, metall med produktrester, betong m.m.

På gjenvinningsstasjonen kan jo metall med "produktrester" leveres?

 • Farlig avfall
 • Gassflasker
 • Brannslukningsapparater
 • EE-avfall
 • EL-skap
 • Batterier
 • Radioaktivt avfall
 • Brannfarlig avfall

Mottakskontroll og kreditt

Ved mottak gjennomgår lasset en visuell kontroll, og sorteres slik at jernet, metallene og avfallet skiller seg fra hverandre.

For å få kreditt for metallet ligger det kvalitetskrav til sortering til grunn. Noe metall vil være vedheftet annet avfall, lasset må ikke overskride 10% annet avfall for å oppfylle kvalitetskrav.

Dersom metallet ikke møter kvalitetskrav eller inneholder farlig avfall vil vi ta en vurdering på om lasset vil krediteres delvis, ikke i det heletatt eller om det vil påløpe avviksgebyr.