Ved siden av vår gjenvinningsstasjon på Mule i Levanger er det et eget mottaks- og sorteringsanlegg for avfall fra næringslivet og husholdning. Her kan vi ta i mot litt andre typer avfall enn det en kan levere på gjenvinningsstasjonene, og i større mengder. Kostnader ved levering varierer etter avfallstype og mengde. Avfall veies før levering.

Basert på mengde og type avfall du har med deg vil du få beskjed om du skal levere det på gjenvinningsstasjonen eller sorteringsanlegget.

Hvordan kan avfallet leveres?

  • På sorteringsanlegget kan du levere avfallet i container, eller med lastebil eller traktor med henger.
  • Kjør opp på bilvekta utenfor anlegget og ring på terminalen, eller ta kontakt med vektboden før du kjører inn på anlegget.
  • Levering av avfall i container eller med lastebil/traktor forutsetter at du selv kan tippe container og avfallet på henvist sted. Vi kan ikke bistå med å lesse av avfall.
  • Personbil og henger kan ikke levere på sorteringsanlegget, men må levere og sortere selv på gjenvinningsstasjonen. Unntak: landbruksplast kan leveres med personbil/henger på sorteringsanlegget.

 

Hva tar vi i mot på sorteringsanlegget?

restavfall

Blandet avfall

 • Blandet næringsavfall (til sortering)
 • Utsortert brennbart avfall (avfall til forbrenning)

 

plastemballasje

Plast

 • EPS-emballasje
 • Emballasjeplast - folie, klar og farget
 • Landbruksplast
 • Søppeldunker og større fat/IBC'er av HDPE

 

rundballeplast

Landbruksplast

 • Flasker, kanner og brett
 • PP-sekk
 • Rundballeplast
 • Fiberduk og solfangerfolie
 • Rundballenett

 

metallemballasje

Metall

 • Aluminium
 • Stål
 • Jernskrot

 

farlig-avfall

Farlig avfall

 • Farlig avfall (må leveres på gjenvinningsstasjonen)
 • Klorparafinholdige isolerglassruter
 • PCB-vindu
 • EE-avfall (må leveres på gjenvinningsstasjonen)
 • Sandwichelement

 

papp

Papp og papir

 • Papp: Bølgepapp, kartong og massiv papp
 • Drikkekartong
 • Blandet papir, papp og kartong
 • Papir til makulering
glassemballasje

Glass

 • Glass- og metallemballasje
 • Bilruter
 • Vindusglass
sma-fritidsbater

Fritidsbåter

 • Kasserte fritidsbåter opp til 15 fot
 • Båten være sanert før levering (uten motor og annet elektrisk)
trevirke

Trevirke

 • Blandet trevirke
 • Rent trevirke

Levering av vinduer

Vi har et eget bedriftsmottak for vinduer med innhold av farlig avfall på Mule sorteringsanlegg. Vinduer kan også leveres i mindre mengder på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Alle vinduer som inneholder PCB eller klorparafin skal leveres som farlig avfall og deklareres elektronisk før levering. Ved ankomst henvender du deg i vektboden utenfor anlegget for videre veiledning. Vinduene skal være sortert og merket med deklarasjonsnummer før ankomst.

NB! Er glasset i vinduet knust ber vi om at vinduet leves godt innpakket i beskyttende emballasje av hensyn til sikker håndtering.

OBS! Dersom det skal leveres større mengder vinduer, må bedriften ta kontakt på forhånd slik at vi kan bistå med L-paller og eventuell logistikk for henting på bygge/rivningsplass.

Dersom din bedrift skal levere annet farlig avfall, må dette leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner eller ta kontakt med en bedrift som spesialiserer seg på farlig avfall.

Åpningstider og kontaktinfo

Mandag-fredag kl 07:30-15:00

74 02 88 40 (tastevalg xxx)