Hvor kan jeg levere trevirke?

Ved sorteringsanlegget på Mule har vi mulighet til å ta i mot mindre mengder med trevirke, ved engangsleveranser og lignende.

Dersom din bedrift jevnlig trenger å levere trevirke, vil det være hensiktsmessig å enten leie en container fra en aktør som tilbyr dette, eller få en avtale med Retura IR som tar i mot trevirke på sin avdeling på Fiborgtangen, Skogn.

NB! Impregnert eller kreosotimpregnert trevirke må leveres til Skjørdalen avfallsmottak, Verdal.

Ja takk

  • Malt trevirke/ovedrflatebehandlet trevirke som ikke regnes som farlig avfall
  • Rent trevirke
  • Europaller/engangspaller av trevirke
  • Sponplater
  • Møbler utelukkende av trevirke

Nei takk

  • Kabeltromler med metall
  • Hele usanserte byggverk (dukkehus, trafostasjoner, brakker)
  • Impregnert trevirke
  • Kreosotimpregnert trevirke
  • Byggmaterialer med isolasjon og gips

Impregnert og kreosotimpregnert trevirke

Skal du levere impregnert trevirke er dette definert som farlig avfall, og må leveres til et godkjent mottak. Innherred Renovasjon tar i mot små mengder (personbilhenger) på alle våre gjenvinningsstasjoner. Større mengder kan leveres til vårt avfallsmottak Skjørdalen i Verdal. 

Merk at farlig avfall fra bedrifter må deklareres før levering, om du ønsker at noen skal gjøre dette på vegne av din bedrift ta kontakt med en aktør som tilbyr dette. Innherred Renovasjon tilbyr ikke å deklarere farlig avfall på vegne av bedrifter.