Ved å velge tøybleier istedenfor engangsbleier, bidrar du til avfallsreduksjon. Innherred Renovasjon kan derfor gi deg et tilskudd til kjøp av tøybleier på kr 500 pr barn. For å få utbetalt tilskuddet, må du dokumentere kjøp av tøybleier og tilbehør for minst 1000 kroner.

Du kan kun få støtte til tøybleieproduktene. Kostnader knyttet til forsendelse, som porto, importgebyr eller toll, dekkes ikke.

Du søker om tilskuddet i skjemaet under. Du må legge ved kvitteringer eller ordrebekreftelser fra kjøpet.