Det nye returpunktet for hytter og fritidsboliger i Stugudal i Tydal (rett ved Stugudal landhandel) er nå åpnet for bruk. Dette er et oppgradert anlegg med muligheter for kildesortering av matavfall, papp/papir, plastemballasje og restavfall. Etterhvert vil et også komme containere for glass- og metallemballasje og brukte tekstiler. 

Skisse over returpunktet laget av TAG arkitekter

På dette returpunktet kan hytteeierne i Tydal nå sortere på samme måte som husholdningene. En sorteringsguide kan lastes ned her (samme sortering men annen type container). Poser for matavfall kan hentes gratis hos Stugudal landhandel eller på Tydal gjenbrukstorg. Plastemballasje legges i knyttede bæreposer oppi papircontaineren.

Det vil også settes opp gjerder rundt området og kameraovervåkning.

De tidligere containerne for hytterenovasjon ved Sylsjøveien fjernes med åpningen av det nye returpunktet.

Returpunktet er en del av vårt oppgraderingsprosjekt rundt hytterenovasjon, som er i gang i alle kommuner. Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt og de skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering. Returpunktene skal være ryddige og innbydende, og vil ved behov benytte kameraovervåkning for å forebygge misbruk og forsøpling. Disse oppgraderingene krever noe mer areal enn tidligere, og god standard på adkomstveier. I dag er mange returpunkt plassert på uegnede steder, og det vil bli behov for å sentralisere og fjerne enkelte returpunkt slik at vi kan opprettholde en stabil tjeneste og holde gebyret nede. Nærmere informasjon om dette sendes de berørte hytteeierne.

Vi håper returpunktet i Stugudal vil gi et godt tilbud til hytteeierne i området, og gi gode muligheter for å kildesortere også når du er på hytta!