Innherred Renovasjons direktør fra 1989 til 2010, Per Jarle Eriksen, ble i forrige uke tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsinnsats og engasjement for avfallsbransjen, Forsvaret og militærhistorien, lokalt dugnadsarbeid og politikk. 

Utdelingen fant sted på den tidligere militærleiren Rinnleiret i Levanger, den eldste bevarte kavalerileir i hele Europa. Stedet var ikke tilfeldig valgt. Per Jarle Eriksen har tatt militær utdannelse og har hele sitt voksne liv vært aktiv innen Forsvaret, bl.a. som medlem av Norges Forsvarsforening (NFF) sitt presidentskap og med et stort engasjement for de Nordenfjeldske Dragoner og bevaring av kulturhistoriske verdier på Rinnleiret.

Salutt Rinnleiret

Seremonien ble derfor standsmessig åpnet med kanonsalutt fra Det Nordenfieldsche Draugoner Corps, en forening Per Jarle var med å etablere og der han fortsatt er styreleder.

Til stede ved seremonien var representanter fra Forsvaret, avfallsbransjen, jakt- og harehundmiljøet og mange andre frivillige organisasjoner som Per Jarle har vært og er engasjert i.

Ordfører i Levanger Robert Svarva overrakte medaljen til Per Jarle Eriksen.
Ordfører i Levanger Robert Svarva overrakte medaljen til Per Jarle Eriksen.

Talene og hilsningene underveis tegnet et bilde av en stor strateg, menneskekjenner og innovatør. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde trakk fram Per Jarle som foregangsmann, inspirator og mentor for alle som har deltatt gjennom de Nordenfjeldske Dragoner. Han og foreningen har blant annet viet et uerstattelig arbeid i bevaringen av det eneste originale telthus (militært mobiliseringslager) fra 1800–tallet som nå står på Rinnleiret.

Innenfor avfallsbransjen har Per Jarle utmerket seg både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som direktør i Innherred Renovasjon var han ansvarlig for at det ble utført mye pionerarbeid, bla. innføring av kildesortering i tre dunker som første kommuner i Norge, etablering av gjenvinningsstasjoner med fri levering, og bruktbutikker der avfallet kunne gå til ombruk i stedet for gjenvinning. Regionalt var han en pådriver for etablering av Avfallsforum Midt-Norge, gjenvinningsbedriften Weee Recycling i Melhus, selskapet Miljøpartnerne AS, og primus motor for at 52 kommuner gikk sammen om biogassanlegget Ecopro AS i Verdal. Nasjonalt har han bla. sittet i styret for Avfall Norge, for Ella Miljøbil, Fibernor AS, i valgkomiteen til Rekom AS og har vært initiativtaker til nasjonale kampanjer som «Skvett’n» og «Batte».

Geir Tore Leira holder tale ved utdelingen av fortjenstmedaljen
Direktør for Innherred Renovasjon og Per Jarles etterfølger Geir Tore Leira, var en av mange som holdt tale under utdelingen.
Johan Bye overrekker en hilsen fra Herceg Novi
Johan Bye overrekker en hilsen til Per Jarle fra Herceg Novi kommune

Internasjonalt har Per Jarle har kombinert sin kunnskap om avfall med et humanitært engasjement. Han har bragt forurensing og

avfallshåndtering inn i samarbeidet mellom Levanger kommune, Orkdal kommune og deres respektive vennskapskommuner på Balkan; Herceg Novi og Mostar. Her har han bidratt med kompetanse angående lov- og regelverk, men særlig med praktisk organisering og etablering av alt fra gjenvinningsstasjoner, infrastruktur og sikker avfallsbehandling, til opplæring av medarbeidere. Han har organisert donasjon av brukte renovasjonsbiler fra IR og andre avfallsselskap til forskjellige byer på Balkan. I tillegg til det renovasjonstekniske har han fått sykehus i Midt-Norge til å overlevere utrangert sykehussenger, gå-stoler og sykebil til det offentlige sykehuset i Herzeg Novi som har store mangler på slikt nødvendig utstyr. Per Jarle er utnevnt som Æresborger i Herzeg Novi for den velvillighet og sitt engasjement for at byen skal bli en bedre plass for innbyggere og turister.

Som pensjonist satte Per Jarle like godt i gang med å utvide det internasjonale engasjementet til Asia, der han har vært med å etablere et firma som har bygget et destruksjonsanlegg for lysstoffrør og et annet som gjenvinner sink fra smelteanlegg som smelter skrapjern.

Det er en imponerende merittliste Per Jarle kan vise til i sin karriere, men i tillegg til dette og engasjementet i Forsvaret så har han altså satt sitt preg på både politikk og lokale og nasjonale frivillige organisasjoner. Blant andre Levanger Jeger- og Fiskerlag, Nord-Trøndelag harehundklubb, Norske harehundklubbers forbund, Skogn folkehøgskole, Vulusjøen driftsselskap, Levanger Rotary Club, kommunestyret og formannskapet i Levanger.

Per Jarle Eriksen takket for medaljen
Per Jarle Eriksen takket for medaljen

En mer fortjent utmerkelse skal en dermed lete lenge etter. Men som mange påpekte; denne hederen går i like stor grad til Per Jarles kone Liv, som i alle år har vært hans støttespiller og samtidig sørget for å holde fortet på hjemmebane slik at Per Jarle kunne få bruke sine ressurser til å gjøre en forskjell for mennesker og samfunnet rundt seg.