Dunk for glass- og metallemballasje

I løpet av 2019 skal alle innbyggerne i Innherred Renovasjons kommuner* få en ny avfallsbeholder hjemme. I denne skal man kaste emballasje av glass og metall.  

Et vanlig abonnement med plastdunker består i dag av tre beholdere: matavfall, restavfall og papp/papir. Plastemballasje leveres i en plastsekk. Nå vil systemet utvides til 4 dunker pluss plastsekk.

Husstander som er knyttet til nedgravde containere vil også få tilbudet, men der jobbes det med en løsning der en av de eksisterende containerne deles i to. I andre fellesløsninger med containere som står på bakken vil det settes ut en ekstra container såfremt det er plass.

Utrulling i hele 2019 

Vi starter i mars 2019 og vil kjøre ut dunkene i de sørligste kommunene (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta) før sommerferien, før vi fortsetter med Verdal, Levanger og Inderøy høsten 2019.
*Indre Fosen/Leksvik: Ettersom Fosen Renovasjon tar over renovasjon i Leksvik fra 2020 kommer vi ikke til å dele ut slike dunker i Leksvik.

Kun emballasje 

Glass- og metallemballsjeI den nye beholderen skal det kastes emballasje av glass og metall, for eksempel syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner eller redskaper av glass og metall, skal derimot ikke kastes i dunken. Disse reglene er de samme som på dagens returpunkter for glass- og metallemballasje.  

FAKTA OM ORDNINGEN

  • Dunken som tas i bruk, har en liten luke på toppen. Selve hovedlokket vil være låst med en såkalt gravitasjonslås, som kun åpnes ved tømming.  
  • Dunken vil i tømmes hver 8. uke i første omgang.
  • Dunken har samme størrelse som en standard matavfallsdunk. Det vil være mulig for naboer å dele på en slik dunk eller en større størrelse hvis behov.  
  • Dagens returpunkter for glass- og metallemballasje vil bli stående fram til alle har fått egen dunk og tømmefrekvensen er etablert. Men etter dette vil slike returpunkter fjernes. 

Hva skjer med glass- og metallemballasje?

Dette sendes til gjenvinningsanlegget til Sirkel Glass i Fredrikstad: