Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har.

Om du ikke gir denne aksepten innen fristen, vil du i stedet motta papirfaktura.

Denne endringen er innført av Bits og Mastercard og gjelder for alle banker og fakturautsedere i Norge. Med en generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at du ikke lenger må inn i nettbanken for å melde deg på mot de enkelte bedriftene. I stedet vil du få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura.

For å unngå at faktura for hytterenovasjon ble berørt av denne endringen, sendte vi den i år ut en måned tidligere enn normalt. Betalingsfristen er likevel 20. juli som den ellers ville vært.

Ønsker du å fortsette å motta eFaktura fra oss, må du gå inn i nettbanken din og aktivere "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura". Gjør du ikke dette vil alle dine tidligere avtaler slettes og du mottar faktura på papir fremover.