Hvordan sortere plastemballasje i fellescontainere?

Spørrende figur foran container for papp og papir, ingen container for plastemballasje?

Har du lagt merke til at vi har byttet ut merkingen på containere i borettslag, sameier og på returpunkter for hytterenovasjon? Og at det nå står "papp og papir" der det tidligere kanskje sto "papp, papir og plast"?

Selv om merkingen er endret, er sorteringen den samme inntil videre: Plastemballasje kan sorteres i poser, som knytes godt igjen og kastes i papircontaineren. 

Posene blir sortert ut etterpå, og sendt til gjenvinning sammen med øvrig plastemballasje. 

Årsaken til at merkingen nå er endret, er nye nasjonale avfallssymboler som det er ønsket at alle avfallsselskap tar i bruk. Samtidig jobber vi med bedre sorteringsløsninger for plastemballasje, og på sikt håper vi å kunne tilby en egen container eller ordning for plastemballasje. Men fram til vi får det, kan du fortsatt kaste plastemballasje i poser i papircontaineren, eller du kan levere plastemballasje på alle våre gjenvinningsstasjoner.

OBS! Papp og papir skal IKKE i poser, men kastes løst i containeren.

Lurer du på hva du kan sortere som plastemballasje? Les mer om plast her!

Tusen takk for at du sorterer!

Hva skjer med avfallet?