Plassering av avfallsbeholdere

Har du egne plastdunker må du sørge for at de står tilgjengelige på tømmedag.

Tømmingen kan skje mellom kl 06.00 og 23.00

 • Dunkene plasseres maksimalt ti meter fra veien der renovasjonsbilen kjører.
 • Du kan få rabatt i prisen om du setter dunkene helt ved veikanten ("Veikantdunk")
 • Dunker opp til 360 liter kan vi også hente inntil 30 meter fra veien mot et gebyr (Ekstraservice).
 • Håndtaket på dunken må vende ut mot renovatøren, altså ut mot veien.
 • Dunkene må settes på flatt underlag og kunne trille lett. Renovatøren skal ikke måtte trille dunkene i trapper, over gressplener eller i bratte skråninger.
 • Grinder/dører må åpnes, hindringer fjernes og tau/vaier løsnes på forhånd. Hvis renovatøren skal gjøre dette må det betales for ekstraservice.
 • Sekker med plastemballasje bør sikres mot vind. Du kan legge en stein på sekken, henge den på en stolpe, krok e.l. eller klemme den inn mellom øvrige dunker. NB! Sekken må IKKE knytes fast i dunker eller gjenstander.
 • Om vinteren må det være brøytet og/eller strødd rundt beholderne. Dette gjelder også for bunntømte og nedgravde containere.
 • Når beholderne er tømt, setter renovatøren disse på plass.

Krav til kjørbare veier

For å gjøre jobben trygg og effektiv for renovatøren og omgivelsene, er det krav til veistandard og vedlikehold av veien. Veier som skal benyttes må ha tilstrekkelig bæreevne og fri sikt. De skal normalt ha en kjørebanebredde på 3,5 meter, maksimal stigning på 8 prosent og fri høyde på 4,0 meter i hele vegens bredde. Renovasjonsbilen skal unngå rygging i størst mulig grad, og det må derfor være snuplass eller vendehammer i enden av veien.

Om vinteren skal veien være brøytet og strødd. Sjåføren vurderer selv om veien er forsvarlig å kjøre på, er den ikke det kan vi la være å tømme.  Avhengig av kapasitet forsøker vi å hente avfallet en annen dag, alternativt kan du sette fram ekstra avfall ved neste tømming eller levere avfallet på en gjenvinningsstasjon.

Hvis veien er privat må det være en avtale mellom IR og eieren av veien om at veien kan benyttes av renovasjonsbilen. Det er eier av veien som har ansvar for at den er kjørbar for renovasjonsbilen.

For nedgravde og bunntømte containere må både vei og adkomst til containerne være tilpasset en stor renovasjonsbil med kran:

 • Veibredde: 4 meter
 • Nødvendig akseltrykk: 10 tonn
 • Fri høyde på veien: 4,5 meter
 • Fri høyde over containerne: 9 meter
 • Ytre radius i vendehammer/rundkjøring: 12,5 meter
 • Indre radius i vendehammer/rundkjøring: 5,3 meter.

Vask av avfallsbeholdere

Du har selv ansvar for å rengjøre dunkene dine. De bør rengjøres jevnlig for å unngå lukt. Ønsker du at vi skal vaske dunkene dine, kan du bestille det som en ekstratjeneste. Har du bunntømte eller nedgravde containere, sørger vi for vask av disse etter behov og uten ekstra kostnad.

Nærmere regelverk

Flere detaljer og beskrivelser av abonnentens og Innherred Renovasjons ansvar finner du i renovasjonsforskriften og tjenestebeskrivelsen (retningslinjer til renovasjonsforskriften).

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?