Bruk blank sekk til restavfall!

Vis oss at du kan sortere! Fra 1. mai 2023 tar vi ikke lenger imot avfall i svarte eller fargede sekker på våre gjenvinningsstasjoner. Når du leverer avfall hos oss, må du ha det i gjennomsiktige sekker.

Hvorfor blank sekk?

Gjennomsiktige sekker:

  • reduserer brannrisikoen
  • sikrer at farlig avfall og elektronikk ikke havner på feil sted
  • gir bedre sortering og mer gjenvinning

Når avfall leveres i svarte sekker blir ofte farlig avfall og elektronikk kastet feil som restavfall. Slikt avfall inneholder miljøgifter og gir stor risiko for brann under mellomlagring og omlasting. Gjennomsiktige sekker gjør det vanskeligere å skjule slikt avfall.

Gjennomsiktige sekker gjør både deg og våre operatører mer oppmerksom på sorteringen. Ser vi avfallet ditt, kan vi hjelpe deg å sortere enda bedre! Da kan også mer avfall gjenvinnes.

Ikke bruk sekker for plastemballasje

IRs gratis sekker for plastemballasje skal ikke brukes til annet avfall. Vi tar kun imot slike sekker om de er fylt med plastemballasje. Leverer du restavfall må du selv kjøpe sekker til dette.

Bruk blank sekk til restavfall. Ansatt i gult holder opp gjennomsiktig sekk med avfall. Sort sekk med kryss over. Tekst: Fra 1. mai 2023 tar vi ikke lenger i mot sorte/fargede sekker på gjenvinningsstasjonen

Hvor får jeg tak i gjennomsiktige sekker?

Gjennomsiktige sekker er til salgs i mange butikker, i ulike kvaliteter og priser. De fleste butikker som selger sorte og fargede avfallssekker, har også gjennomsiktige sekker. Se for eksempel Clas Ohlson, Europris, Biltema, og Meny

Hva skjer om jeg kommer med svarte sekker?

Om du kommer med avfall i svart eller farget sekk etter 1. mai 2023, vil du bli bedt om å åpne sekken og kaste avfallet løst i containeren. Avfall som er feilsortert må da sorteres i riktig container.

Må jeg bruke sekk?

Det er ingen krav om å bruke sekk. Det meste av avfall vi tar imot på gjenvinningsstasjonen må leveres løst i containerne, uten sekk. Du kan også levere restavfallet løst.

Tusen takk for at du sorterer!

Ansatt i gult holder opp en blank sekk med grønn hake og en sort sekk med rødt kryss over