God avfallshåndtering og kildesortering er bra for miljøet og bidrar til å ta vare på ressursene i avfallet. I tillegg kan det bli et verdifullt valg for bedriften - også økonomisk.

En bedrift som produserer avfall plikter å sørge for at dette leveres til gjenvinning eller godkjent avfallsmottak, ref. forurensingsloven.

Leverer du avfall fra din bedrift til Innherred Renovasjon, må du følge våre anvisninger for sortering av avfallet. Sett deg godt inn i dette på forhånd, så slipper du bomtur eller avviksgebyr på det du leverer.

brennbar-rest

Fant du det du lette etter?
Har du noen tilbakemeldinger?