«Bak veggene» hos Innherred Renovasjon

Innherred Renovasjon deltar i programserien «Bak veggene» på Trønder-TV. Se hele episoden vår her!

Bli med bak veggene!

Bak veggene er en programserie på Trønder-TV, der en blir kjent med ulike bedrifter i Trøndelag. Ett av programmene handler om oss i Innherred Renovasjon. Bli med for å se hva vi gjør for å sørge for at avfall bli nye ressurser!

Trønder-TV er en regional TV-kanal som setter sammen trønderske program til en 3-timers sending. Denne 3-timeren sendes i loop en uke med skifte av innhold på mandager. Trønder-TV kan sees på TV via Altibox, RiksTV, Telenor kabel og Get. I tillegg kan enkeltprogram sees på YouTube, Trønder-TVs FB-side og på trondertv.no.

"Bak veggene" med Innherred Renovasjon går på Trønder-TV lineær TV i uke 49 2022.

Bak veggene - behind the scenes:

Stengte gjenvinningsstasjoner 4. november

Alle våre gjenvinningsstasjoner og butikker har stengt fredag 4. november.

Fredag 4. november gjennomfører vi en fagdag for alle ansatte på gjenvinningsstasjonene og bruktbutikkene, og må holde stengt denne dagen. Det blir derfor ikke mulig å levere avfall på noen gjenvinningsstasjoner, eller handle i bruktbutikkene.

Vi håper på forståelse for det.

Velkommen tilbake i uke 45!

Medarbeider på gjenvinningsstasjon foran henger

Se alle åpningstider her:

Bruktbo Levanger

Mandag: 11:00 - 19:00
Tirsdag: 11:00 - 15:00
Onsdag: 11:00 - 19:00
Torsdag: 11:00 - 15:00
Fredag: 11:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 50

Bruktbo Stjørdal

Mandag: 11:00 - 15:00
Tirsdag: 11:00 - 15:00
Onsdag: 11:00 - 18:00
Torsdag: 11:00 - 15:00
Fredag: 11:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 52
frosta kommunevåpen

Frosta gjenvinningsstasjon

Mandag: 12:00 - 19:00
Fredag: 12:00 - 19:00
Endringer i åpningstider uke 51
inderoy kommunevåpen

Inderøy gjenvinningsstasjon

Tirsdag: 12:00 - 19:00
Torsdag: 12:00 - 19:00
Endringer i åpningstider uke 52
levanger kommunevåpen

Levanger gjenvinningsstasjon

Mandag: 08:00 - 19:00
Tirsdag: 08:00 - 15:00
Onsdag: 08:00 - 19:00
Torsdag: 08:00 - 15:00
Fredag: 08:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 50
malvik kommunevåpen

Malvik gjenvinningsstasjon

Tirsdag: 12:00 - 19:00
Torsdag: 12:00 - 19:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 51
meraker kommunevåpen

Meråker gjenvinningsstasjon

Mandag: 12:00 - 19:00
Onsdag: 12:00 - 19:00
Endringer i åpningstider uke 52
selbu kommunevåpen

Selbu gjenvinningsstasjon

Mandag: 12:00 - 19:00
Onsdag: 12:00 - 19:00
Endringer i åpningstider uke 52
stjordal kommunevåpen

Stjørdal gjenvinningsstasjon

Mandag: 10:00 - 19:00
Tirsdag: 10:00 - 19:00
Onsdag: 10:00 - 19:00
Torsdag: 10:00 - 19:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 51
tydal kommunevåpen

Tydal gjenvinningsstasjon

Torsdag: 13:00 - 19:00
Endringer i åpningstider uke 52
verdal kommunevåpen

Verdal gjenvinningsstasjon

Tirsdag: 12:00 - 19:00
Torsdag: 12:00 - 19:00
Fredag: 12:00 - 15:00
Endringer i åpningstider uke 52

Ruteendringer og nye tømmedager

Mange får nå nye tømmedager for plastemballasje og glass-/metallemballasje. Alle som får endret sin tømmedag skal få en SMS fra oss.

For å få tømmerutene mer effektive, gjør vi noen endringer som fører til at mange abonnenter får nye tømmedager for plastemballasje og glass-/metallemballasje. Alle som får endret sin tømmedag skal få en SMS fra oss.

I SMS-en vi sender skal du få vite førstkommende tømmedag for plast-, glass- og metallemballasje. Tømmedatoer etter dette finner du i tømmeplanen din, her på nettsiden eller i appen "Tømmeplan IR". Laster du ned appen kan du få varsling dagen før tømming.

Tømmeplan for 2023 kommer i starten av desember.

Selve tømmefrekvensen endres ikke på, vi henter plastsekken med plastemballasje hver 6. uke, og tømmer dunken med glass- og metallemballasje hver 12. uke. Men fordi tømmedagen byttes, kan det for noen bli lengre ventetid mellom tømmedagene akkurat i overgangen mellom gammel og ny rute. Men det gjelder kun denne ene gangen.

Husk at du kan sette fram så mange sekker med plastemballasje du vil på tømmedagen.

For dem som får veldig lang ventetid i overgangen, vil vi kjøre noen ekstraruter. De abonnentene det gjelder får en egen SMS om dette.

Hvorfor endring?

Da vi endret på tømmefrekvensen for glass/metall og plast i fjor, måtte vi lage mange nye renovasjonsruter. Ikke alle ble like lange eller korte, men det var vanskelig å beregne nøyaktig nok før vi hadde kjørt oss litt inn i dem. Nå gjør vi noen tilpasninger av renovasjonsrutene våre, slik at vi kan utnytte kapasiteten på biler og mannskap fornuftig. Slik unngår vi at noen biler må kjøre lange dager med overtid, mens andre er ferdige lenge før arbeidsdagen er over.

I praksis gjør vi 30 ruter om til 20. Derfor er det mange som må bytte tømmedager.

Nytt returpunkt i Selbu

I løpet av uke 38 2022 avvikles returpunktene Østerungen, Stokke (2 returpunkt), Meboståsen og Øråsvollen, og containerne flyttes til et nytt returpunkt ved Øverbygda skole.

Endringer i tilbudet

I løpet av uke 38 2022 flyttes containerne som står på returpunktene Østerungen, Stokke (2 returpunkt), Meboståsen og Øråsvollen til et nytt returpunkt ved Øverbygda skole. De tidligere returpunktene avvikles og kan ikke lenger benyttes.

Senere i vinter vil dette nye returpunktet få containere for flere avfallstyper, slik at hytteeierne kan kildesortere avfallet sitt i mer enn bare restavfall.

Alle returpunkter for hytterenovasjon er beregnet på vanlig avfall fra hytteoppholdet i mindre mengder/poser. Annet avfall skal leveres på våre gjenvinningsstasjoner, dette koster ikke noe ekstra.

Bakgrunn for endringene

I samarbeid med kommunene jobber vi med oppgradering av hytterenovasjonsordningen. Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt. De skal bli mer ryddige og innbydende, og vi vil ved behov sette opp kameraovervåkning for å forebygge misbruk og forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering.

Dette krever bl.a. mer areal enn tidligere, og god standard på adkomstveier. For å kunne gjennomføre oppgraderingene er det derfor behov for å sentralisere og avvikle enkelte returpunkt. Alle hytter skal fortsatt ha et returpunkt i tilknytning til sentrale utfartsveier, men noe bilkjøring må en regne med.

Plastsortering i fellescontainere

Bor du et sted der du deler store containere med andre, og savner en container for plastemballasje? Inntil videre kan du fortsette som før – sorter plastemballasje i poser, knyt dem godt igjen og kast dem i papircontaineren.

Hvordan sortere plastemballasje i fellescontainere?

Spørrende figur foran container for papp og papir, ingen container for plastemballasje?

Har du lagt merke til at vi har byttet ut merkingen på containere i borettslag, sameier og på returpunkter for hytterenovasjon? Og at det nå står "papp og papir" der det tidligere kanskje sto "papp, papir og plast"?

Selv om merkingen er endret, er sorteringen den samme inntil videre: Plastemballasje kan sorteres i poser, som knytes godt igjen og kastes i papircontaineren. 

Posene blir sortert ut etterpå, og sendt til gjenvinning sammen med øvrig plastemballasje. 

Årsaken til at merkingen nå er endret, er nye nasjonale avfallssymboler som det er ønsket at alle avfallsselskap tar i bruk. Samtidig jobber vi med bedre sorteringsløsninger for plastemballasje, og på sikt håper vi å kunne tilby en egen container eller ordning for plastemballasje. Men fram til vi får det, kan du fortsatt kaste plastemballasje i poser i papircontaineren, eller du kan levere plastemballasje på alle våre gjenvinningsstasjoner.

OBS! Papp og papir skal IKKE i poser, men kastes løst i containeren.

Lurer du på hva du kan sortere som plastemballasje? Les mer om plast her!

Tusen takk for at du sorterer!

Hva skjer med avfallet?

Sommermarked for brukte byggevarer

Sommeren 2022 åpner vi et eget pop up-marked for brukte byggevarer utenfor bruktbutikken vår på Mule i Levanger. Her kan du kjøpe materialer, vinduer, dører, redskaper og annet du trenger til å bygge noe nytt av brukt!

Vi åpner BruktBygg!

Sommeren 2022 åpner vi et eget pop up-marked for brukte byggevarer utenfor bruktbutikken vår på Mule i Levanger. Vareutvalget hentes fra det som er levert inn til våre gjenvinningsstasjoner, der det hver dag kommer inn masse materialer, verktøy og byggevarer som er fullt brukbart og burde få et nytt liv!

Vi åpner dette markedet 1. juli kl 11, og vil holde åpent til og med 5. august. Det er foreløpig et sommerprosjekt, men vil gi oss verdifull innsikt i hva vi kan gjøre for å øke mengden ombruk og hvilke ressurser det krever.

Åpningstider

Bruktbygg har samme åpningstider som Bruktbo Levanger:

 • Mandag og ondag 11-19
 • Tirsdag, torsdag og fredag 11-15
Illustrasjon med teksten hva er bruktbygg, hvor er bruktbygg og målet med bruktbygg. Tekst på grønn bakgrunn, bilder av en palle, en trebenk og en gammel jernespade

Hva skal selges hos BruktBygg?

 • BYGGEMATERIALER: Treverk, bordkledning, isolasjon, fliser, teglstein, takstein, laminatgulv, servanter m.m.
 • HAGEREDSKAP: Spade, kost, hakker, trillebår, plenklippere m.m.
 • VERKTØY: Sag, hammer, skrujern, fastnøkkel etc
 • VINDUER
 • DØRER
 • MALING: 1-10-litersbøtter med miniumum 30 % innhold

En sniktitt på vareutvalget:

Faktura for hytterenovasjon

Vi har nå sendt ut faktura for hytterenovasjon 2022. Den gikk ut en måned tidligere enn vanlig, for å nå alle som har eFakturaavtale hos oss. Betalingsfristen er 20. juli.
Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker.

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har.

Om du ikke gir denne aksepten innen fristen, vil du i stedet motta papirfaktura.

Denne endringen er innført av Bits og Mastercard og gjelder for alle banker og fakturautsedere i Norge. Med en generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at du ikke lenger må inn i nettbanken for å melde deg på mot de enkelte bedriftene. I stedet vil du få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura.

For å unngå at faktura for hytterenovasjon ble berørt av denne endringen, sendte vi den i år ut en måned tidligere enn normalt. Betalingsfristen er likevel 20. juli som den ellers ville vært.

Ønsker du å fortsette å motta eFaktura fra oss, må du gå inn i nettbanken din og aktivere "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura". Gjør du ikke dette vil alle dine tidligere avtaler slettes og du mottar faktura på papir fremover.

Sommeråpningstider på Verdal gjenvinningsstasjon

Fra og med 4. april går vi over til sommeråpningstider på Verdal gjenvinningsstasjon. Nå kan du levere avfall her hver dag!

Åpningstider fra 4. april til 30. september:

 • Mandag-torsdag: kl 12.00-19.00
 • Fredag: kl 10.00-15.00

Ny ordning for eFaktura

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å bli eller fortsette å være eFaktura-bruker. Gjør du ikke det, vil du ikke lenger få regningene dine som eFaktura.

Har du aktivert "ja takk til alle" eFakturaer i din nettbank? Da vil du få renovasjonsgebyret som eFaktura framover. Om du allerede har en eFakturaavtale med oss i banken din fra tidligere, må du likevel aktivere dette valget for å fortsette å få eFaktura fra oss. Gjør du ikke dette innen 15. mai, vil du i stedet få papirfaktura.

"Ja takk til alle"

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har.

Om du ikke gir denne aksepten innen fristen, vil du i stedet motta papirfaktura.

Denne endringen er innført av Bits og Mastercard og gjelder for alle banker og fakturautsedere i Norge. Med en generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at du ikke lenger må inn i nettbanken for å melde deg på mot de enkelte bedriftene. I stedet vil du få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura.

Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du reservere deg i nettbanken.

Hva skjer etter 15. mai?

 • Dersom du har aktivert "Ja takk til alle", vil du etter 15. mai motta eFaktura fra alle som tilbyr dette, inkludert Innherred Renovasjon. Ønsker du ikke eFaktura fra oss, kan du reservere deg mot dette i nettbanken din.
 • Dersom du ikke har inngått "Ja takk til alle" etter 1. desember 2021, beholder du tidligere inngåtte avtaler fram til 15. mai 2022. Etter dette vil tidligere inngåtte avtaler mot bestemte utstedere bli slettet. Du vil da ikke få noen eFakturaer i dine betalingsflater lenger, om du ikke aktiverer "Ja takk til alle".

Hva er eFaktura?

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes til mottakers nettbank, sammen med PDF-visning av fakturaen. Mottaker må selv godkjenne fakturaen – den trekkes ikke automatisk ved forfall, slik som ved Avtalegiro.

eFaktura logo

Kontakt banken din

NB: Alle endringene må du gjøre i din egen bank. Innherred Renovasjon kan ikke legge inn noen slike avtaler for deg, eller endre måten du mottar faktura fra oss på. Har du spørsmål om din avtale, må du kontakte banken din.

Vi søker sommervikarer

Vi trenger sommervikarer i Levanger og Stjørdal sommeren 2022!

Ønsker du et innblikk i en spennende bransje og vil jobbe praktisk med avfallssortering og -behandling, kundeveiledning eller salg? Vi har mange ledige sommerjobber for sesongen 2022 (juni-august): 

 • Renovatører på renovasjonsbil (Stjørdal, Levanger og Verdal)
 • Servicemedarbeider på gjenvinningsstasjon (Stjørdal og Levanger)
 • Butikkmedarbeider i bruktbutikk (Stjørdal og Levanger)

Søknadsfrist 3. april 2022

Stillingene er fordelt på våre to avdelinger, der arbeidet foregår i ulike kommuner. Hovedoppmøtested er enten Levanger eller Stjørdal.

Du må være 18 år for å søke sommerjobb hos oss.