Plastsortering i fellescontainere

Bor du et sted der du deler store containere med andre, og savner en container for plastemballasje? Inntil videre kan du fortsette som før – sorter plastemballasje i poser, knyt dem godt igjen og kast dem i papircontaineren.

Hvordan sortere plastemballasje i fellescontainere?

Spørrende figur foran container for papp og papir, ingen container for plastemballasje?

Har du lagt merke til at vi har byttet ut merkingen på containere i borettslag, sameier og andre samarbeid? Og at det nå står "papp og papir" der det tidligere kanskje sto "papp, papir og plast"?

Selv om merkingen er endret, er sorteringen den samme inntil videre: Plastemballasje kan sorteres i poser, som knytes godt igjen og kastes i papircontaineren. 

Posene blir sortert ut etterpå, og sendt til gjenvinning sammen med øvrig plastemballasje. 

Årsaken til at merkingen nå er endret, er nye nasjonale avfallssymboler som det er ønsket at alle avfallsselskap tar i bruk. Samtidig jobber vi med bedre sorteringsløsninger for plastemballasje, og på sikt håper vi å kunne tilby en egen container eller ordning for plastemballasje. Men fram til vi får det, kan du fortsatt kaste plastemballasje i poser i papircontaineren, eller du kan levere plastemballasje på alle våre gjenvinningsstasjoner.

OBS! Papp og papir skal IKKE i poser, men kastes løst i containeren.

Lurer du på hva du kan sortere som plastemballasje? Les mer om plast her!

Tusen takk for at du sorterer!

Hva skjer med avfallet?

Sommermarked for brukte byggevarer

Sommeren 2022 åpner vi et eget pop up-marked for brukte byggevarer utenfor bruktbutikken vår på Mule i Levanger. Her kan du kjøpe materialer, vinduer, dører, redskaper og annet du trenger til å bygge noe nytt av brukt!

Vi åpner BruktBygg!

Sommeren 2022 åpner vi et eget pop up-marked for brukte byggevarer utenfor bruktbutikken vår på Mule i Levanger. Vareutvalget hentes fra det som er levert inn til våre gjenvinningsstasjoner, der det hver dag kommer inn masse materialer, verktøy og byggevarer som er fullt brukbart og burde få et nytt liv!

Vi åpner dette markedet 1. juli kl 11, og vil holde åpent til og med 5. august. Det er foreløpig et sommerprosjekt, men vil gi oss verdifull innsikt i hva vi kan gjøre for å øke mengden ombruk og hvilke ressurser det krever.

Åpningstider

Bruktbygg har samme åpningstider som Bruktbo Levanger:

  • Mandag og ondag 11-19
  • Tirsdag, torsdag og fredag 11-15
Illustrasjon med teksten hva er bruktbygg, hvor er bruktbygg og målet med bruktbygg. Tekst på grønn bakgrunn, bilder av en palle, en trebenk og en gammel jernespade

Hva skal selges hos BruktBygg?

  • BYGGEMATERIALER: Treverk, bordkledning, isolasjon, fliser, teglstein, takstein, laminatgulv, servanter m.m.
  • HAGEREDSKAP: Spade, kost, hakker, trillebår, plenklippere m.m.
  • VERKTØY: Sag, hammer, skrujern, fastnøkkel etc
  • VINDUER
  • DØRER
  • MALING: 1-10-litersbøtter med miniumum 30 % innhold

En sniktitt på vareutvalget:

Faktura for hytterenovasjon

Vi har nå sendt ut faktura for hytterenovasjon 2022. Den gikk ut en måned tidligere enn vanlig, for å nå alle som har eFakturaavtale hos oss. Betalingsfristen er 20. juli.
Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker.

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har.

Om du ikke gir denne aksepten innen fristen, vil du i stedet motta papirfaktura.

Denne endringen er innført av Bits og Mastercard og gjelder for alle banker og fakturautsedere i Norge. Med en generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at du ikke lenger må inn i nettbanken for å melde deg på mot de enkelte bedriftene. I stedet vil du få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura.

For å unngå at faktura for hytterenovasjon ble berørt av denne endringen, sendte vi den i år ut en måned tidligere enn normalt. Betalingsfristen er likevel 20. juli som den ellers ville vært.

Ønsker du å fortsette å motta eFaktura fra oss, må du gå inn i nettbanken din og aktivere "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura". Gjør du ikke dette vil alle dine tidligere avtaler slettes og du mottar faktura på papir fremover.

Sommeråpningstider på Verdal gjenvinningsstasjon

Fra og med 4. april går vi over til sommeråpningstider på Verdal gjenvinningsstasjon. Nå kan du levere avfall her hver dag!

Åpningstider fra 4. april til 30. september:

  • Mandag-torsdag: kl 12.00-19.00
  • Fredag: kl 10.00-15.00

Ny ordning for eFaktura

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å bli eller fortsette å være eFaktura-bruker. Gjør du ikke det, vil du ikke lenger få regningene dine som eFaktura.

Har du aktivert "ja takk til alle" eFakturaer i din nettbank? Da vil du få renovasjonsgebyret som eFaktura framover. Om du allerede har en eFakturaavtale med oss i banken din fra tidligere, må du likevel aktivere dette valget for å fortsette å få eFaktura fra oss. Gjør du ikke dette innen 15. mai, vil du i stedet få papirfaktura.

"Ja takk til alle"

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura i nettbanken din for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som "Ja takk til alle" eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har.

Om du ikke gir denne aksepten innen fristen, vil du i stedet motta papirfaktura.

Denne endringen er innført av Bits og Mastercard og gjelder for alle banker og fakturautsedere i Norge. Med en generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at du ikke lenger må inn i nettbanken for å melde deg på mot de enkelte bedriftene. I stedet vil du få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura.

Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du reservere deg i nettbanken.

Hva skjer etter 15. mai?

  • Dersom du har aktivert "Ja takk til alle", vil du etter 15. mai motta eFaktura fra alle som tilbyr dette, inkludert Innherred Renovasjon. Ønsker du ikke eFaktura fra oss, kan du reservere deg mot dette i nettbanken din.
  • Dersom du ikke har inngått "Ja takk til alle" etter 1. desember 2021, beholder du tidligere inngåtte avtaler fram til 15. mai 2022. Etter dette vil tidligere inngåtte avtaler mot bestemte utstedere bli slettet. Du vil da ikke få noen eFakturaer i dine betalingsflater lenger, om du ikke aktiverer "Ja takk til alle".

Hva er eFaktura?

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes til mottakers nettbank, sammen med PDF-visning av fakturaen. Mottaker må selv godkjenne fakturaen – den trekkes ikke automatisk ved forfall, slik som ved Avtalegiro.

eFaktura logo

Kontakt banken din

NB: Alle endringene må du gjøre i din egen bank. Innherred Renovasjon kan ikke legge inn noen slike avtaler for deg, eller endre måten du mottar faktura fra oss på. Har du spørsmål om din avtale, må du kontakte banken din.

Vi søker sommervikarer

Vi trenger sommervikarer i Levanger og Stjørdal sommeren 2022!

Ønsker du et innblikk i en spennende bransje og vil jobbe praktisk med avfallssortering og -behandling, kundeveiledning eller salg? Vi har mange ledige sommerjobber for sesongen 2022 (juni-august): 

  • Renovatører på renovasjonsbil (Stjørdal, Levanger og Verdal)
  • Servicemedarbeider på gjenvinningsstasjon (Stjørdal og Levanger)
  • Butikkmedarbeider i bruktbutikk (Stjørdal og Levanger)

Søknadsfrist 3. april 2022

Stillingene er fordelt på våre to avdelinger, der arbeidet foregår i ulike kommuner. Hovedoppmøtested er enten Levanger eller Stjørdal.

Du må være 18 år for å søke sommerjobb hos oss.

Høring av nye forskrifter

Innherred Renovasjon legger nå fram forslag til ny renovasjons- og slamforskrift. Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).

Innherred Renovasjon legger nå fram forslag til ny renovasjons- og slamforskrift. Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill. Ny høringsfrist er 1. juli 2022. 

Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS på epost: [email protected]
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.

NB! Oppdaterte versjoner av dokumentene er lagt ut 08.03.22. Forrige versjon manglet mindre endringer i renovasjonsforskriften § 1-4 og § 2-10 samt slamforskriften § 1-4, og i retningslinjer og norm i avsnitt med tilsvarende innhold. Se detaljer i referat fra møte med kommunene 02.03.22.

Bakgrunn

Dagens gjeldende forskrifter trådte i kraft i 2006. Mye har skjedd i avfallsbransjen og selskapet siden den gang, og en revisjon av forskriftene har lenge vært etterspurt. Dagens og fremtidens krav til materialgjenvinnings og sirkulærøkonomi krever også at mer fokus rettes mot dette i forskriftene.
Arbeidet med revidering har skjedd i samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, som også har revidert sine forskrifter. Intensjonen er å harmonisere forskriftene i størst mulig grad, slik at regelverk og tjenesteutøvelse praktiseres likt på tvers av kommuner og selskaper. Selskapene har hatt hjelp fra jurister hos Samfunnsbedriftene.
De reviderte forskriftene avviker ganske mye fra dagens gjeldende forskrifter i form og i noe innhold, men endringene påvirker ikke innsamlingssystemet vesentlig. Det viktigste arbeidet har bestått i å fjerne uklarheter, få samsvar mellom paragrafer gjøre regelverket tydeligere. De nye forskriftene med retningslinjer skal gi mindre rom for tolkning og dermed mindre forskjellsbehandling mellom abonnenter. Selskapets vedtak om «lik pris – lik tjeneste» krever en praktisering av ordningen som er lik for alle.

Endringer i renovasjonsforskriften

Hovedendringer i innhold sammenlignet med dagens forskrift er følgende:

1. Formål med renovasjonsforskriften
Vi henviser nå i større grad til avfallshierarkiet og nasjonale mål, servicenivå og økt materialgjenvinning. Disse målene kan kun oppnås gjennom et samarbeid mellom IR og abonnentene.

2. Myndigheten er delegert til IR i noe større grad
IR kan nå fatte enkeltvedtak og gi fritak for renovasjon. Tidligere var det kommunene som måtte gi fritak.

3. Tydeliggjøring av gebyrplikt og boenhet
Hvilke eiendommer og boenheter som er gebyrpliktige har i nåværende forskrift vært uklart og ført til en noe urettferdig praksis. I dag kan en ha to boenheter på samme abonnement, mens en ved tre eller flere boenheter må betale egne abonnement for hver boenhet. Den nye forskriften følger samme praksis som de fleste renovasjonsselskap i landet, der hver boenhet er minimum ett abonnement. På denne måten vil det bli likt for alle husstander/boenheter, uavhengig om de befinner seg i et borettslag/leilighetsbygg, frittstående på en tomt, eller i en enebolig.

4. Hjemmekompostering / alternativ behandling av avfall
Ordningen med at abonnenter kan kompostere eller behandle matavfallet i gjødselkjeller er tatt ut av forskriften. Det vil fortsatt være mulig å hjemmekompostere matavfallet, men det vil ikke ha innvirkning på renovasjonsgebyret. Alle abonnenter skal ha egen matavfallsbeholder. Slik sikrer vi at alle har tilgang på en høyteknologisk behandlingsmetode for matavfall, med full sikkerhet for smittebrudd og høy grad av materialgjenvinning.

5. Slutt på skillet mellom offentlig og privat vei
I dag kjøres private veier kun etter søknad, og mot et ekstra gebyr. I ny forskrift skiller vi ikke lenger på eier av veien, men på kjørbarhet. IR kan dermed kjøre alle veier som defineres som kjørbare, og kravene for kjørbarhet er presisert i forskriften. Disse kravene har hele tiden vært benyttet ved vurdering av kjørbarheten på private veier. De vil nå også kunne gjelde ved vurdering av offentlige veier, men alltid i en samlet risikovurdering av forholdene. Enkelte parametre kan derfor avvike fra kravene.

Endringer i slamforskriften

Dagens gjeldende slamforskrift er utdatert og beskriver ikke alle aspekter av slamordningen. Dette har gitt rom for ulike tolkninger. Ny forskrift og retningslinje vil bidra til en enklere forvaltning og forståelse av regelverket.

De største endringene er som følger:

1. Gebyrplikt og abonnement
Tydeliggjøring av at forskriften omfatter alle eiendommer og boenheter, og at eier har gebyrplikten. Eier må betale for alle boenheter som er tilknyttet et slamanlegg. En boenhet er nå minimum ett abonnement (på samme måte som for renovasjon).

2. Fritak
Dette er ikke spesifisert godt i gammel forskrift. IR mener at fritak for slam kun bør fattes av kommunen. Til forskjell fra renovasjon der IR eier avfallsbeholderne og kan gi fritak (i ny forskrift), er det på slam viktigere at kommunen som forurensningsmyndighet behandler og godkjenner søknader om fritak for slamtømming.

3. Avvik og avviksbehandling
Dette var tidligere ikke forskriftsfestet, men likevel en prosedyre vi har fulgt. Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming der dette er mulig. Dersom det er feil og mangler ved et anlegg eller på adkomst til anlegget, registreres dette som et avvik. Noen avvik kan føre til ekstragebyr for abonnenten. Avvik som kan medføre forurensning, sendes til kommunen for behandling.

4. Kjørbare veier
Som for renovasjon er nå kravene til veier og adkomst forskriftsfestet. Plassering av og adkomst til nye slamanlegg eller re-etableringer av anlegg skal godkjennes av IR før utslippstillatelse kan gis. Det er også presisert at abonnenten skal dekke kostnader hvis det må benyttes ekstrautstyr (som traktor) for å tømme vanskelig tilgjengelige anlegg.
5. Tømmehyppighet
Denne er lik som i dag, men vi åpner i tillegg for at tette tanker på hytte/fritidsbolig kan søke om sjeldnere tømmehyppighet, etter beregningskalkulator for antall bruksdøgn pr år. Gråvannstanker inkluderes også nå i forskriftsfestet tømmehyppighet.

6. Sanksjoner
Dette har ikke vært forskriftsfestet tidligere. Det er viktig at IR har hjemmel for å gi pålegg om utbedringer, ekstra tiltak m.m., slik at avviksbehandling kan føre frem.

Retningslinjer til forskriftene

Forskriftene gir Innherred Renovasjon IKS rett til å formulere retningslinjer til forskriftenes bestemmelser. Retningslinjene er en forlengelse av forskriftene, og beskriver hvordan tjenestene skal utføres og hvilke forpliktelser den enkelte abonnent har. Retningslinjene kan ved behov justeres av representantskapet i Innherred Renovasjon IKS i henhold til forskriftens bestemmelser.
I tillegg er det utarbeidet en egen renovasjonsteknisk norm.

Det skal ikke gis høringsuttalelser til retningslinjene eller renovasjonsteknisk norm, men de legges ved til informasjon.

Hvordan sortere gavepapir og annet juleavfall?

Vi håper alle har hatt en flott julefeiring! Kanskje lurer du nå på hvor du skal gjøre av gavepapiret, juletreet eller annet avfall etter feiringene. Her får du noen tips.

Vi håper alle har hatt en flott julefeiring! Kanskje lurer du nå på hvor du skal gjøre av avfallet etter feiringene. Her får du noen tips.

Gavepapir/julepapir

Glanset julepapir kastes i restavfallet

Glanset julegavepapir er dessverre lite verdt så snart pakkene er åpnet. Det inneholder mye leire og fargestoffer, men minimalt med papirfiber og kan dermed ikke gjenvinnes til nytt papir. Derfor må det kastes i restavfallet. Har du derimot brukt gråpapir (både med og uten mønster/farger), avispapir eller annet gjenvinnbart gavepapir kan dette kastes i papirdunken. 

Gavebånd er også restavfall.

Matavfall og ribbefett

I jula blir det nok mye ekstra matavfall. Men prøv å unngå matsvinn, bruk julematrestene til lunsj eller ha juletapas som en av julemiddagene. Bruk sansene – lukt og smak på maten før du eventuelt kaster den.

OBS – Ikke hell fett eller olje i toalettet eller vasken. Dette kan tette rørene og tiltrekke seg blant annet rotter. La stekebrettet stå til det blir kaldt etter at ribben er stekt (eller at pinnkjøttet trekt). Skrap av fettet og legg det i matavfallet. Flytende fett og oljer helles over i en kartong eller flaske, teipes igjen og kastes i restavfallet. Du kan også levere dette på våre gjenvinningsstasjoner som olje (sammen med farlig avfall).

Juletreet

Juletre uten nåler, illustrasjon
Illustrasjon: Marianne Heggenhougen/LOOP

Har du ekte juletre leverer du det som hageavfall på en gjenvinningsstasjon. Husk å ta av pynten først! Plastjuletrær leveres som restavfall på gjenvinningsstasjonen. NB! Juletrebelysning er elektrisk avfall og må ikke henge på. Hvis det er innebygd i treet må hele treet leveres som elektrisk/elektronisk avfall.

Vi har dessverre ingen henteordning for juletrær, men det koster ikke noe ekstra å levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Fyrverkeri

  • Ubrukt fyrverkeri  (udetonert fyrverkeri) leveres tilbake til en forhandler/butikk som selger fyrverkeri.
  • Fyrverkeri som er brukt kastes i restavfallet eller leveres som restavfall på gjenvinningsstasjonen.

Levende lys

  • Stumper fra stearinlys kastes i restavfallet. Eller hva med å smelte dem om og støpe nye fine lys til januarmørket?
  • Telysholdere i aluminium sorteres som metallemballasje. Husk å trykke løs vekeholderen i stål i bunnen av telysholderen. Telysholder i plast kastes i restavfallet.

Flere tips til sortering av juleavfallet finner du her.

Hjelp oss å begrense smitterisikoen

Takk for at du viser hensyn også når du leverer avfall på gjenvinningsstasjonene eller handler på bruktbutikkene!

I disse tider: Takk for at du viser hensyn også når du leverer avfall på gjenvinningsstasjonene eller handler på bruktbutikkene! Vi trenger vårt personell på jobb, og vil heller ikke at du skal bli smittet hos oss 🦠

👬 Hold avstand til ansatte og andre kunder, minst 1 meter
😷 Bruk munnbind i bruktbutikkene
🤧 Er du syk, i karantene eller isolasjon? Da skal du ikke besøke oss.

Hvis det blir stor pågang, kan vi begrense antall biler eller personer som slipper inn samtidig.

Nedgravde containere uten adgangskontroll

Har ditt borettslag eller sameie nedgravde containere? Da vil styret eller ansvarlige i disse dager motta et brev med tilbud å fjerne adgangskontrollen. Dette vil gi et rimeligere renovasjonsgebyr og færre vedlikeholdsproblemer.

Har ditt borettslag eller sameie nedgravde containere? Da vil styret eller ansvarlige i disse dager motta et brev med tilbud å fjerne adgangskontrollen. Fra 2022 vil vi nemlig tilby et nytt abonnement uten adgangskontroll. Dette vil bli noe rimeligere enn dagens standard abonnement med adgangskontroll og nøkkelbrikker. 

5 nedgravde containere i et boligområde, sjø i bakgrunnen
Nedgravde containere uten adgangskontroll vil ha åpne luker og kun merking med avfallstype
Illustrasjon fra nedgravd container med adgangskontroll, bilde av hender og nøkkelbrikke
Slik ser displayet ut på containerne med adgangskontroll. En berører skjermen og bruker brikke for å åpne luka.

I dag har de fleste nedgravde løsninger containere som kan åpnes ved hjelp av berøring og en nøkkelbrikke som hver beboer får utlevert. Uten disse kan ikke lukene åpnes. Hensikten er å forhindre at uvedkommende benytter containerne. Inni containerne er det elektronikk og batterier tilkoblet denne adgangskontrollen.

Løsningen har ført til mye vedlikeholdsarbeid og oppfølging da både batteri, solcellepanel og elektronikk må byttes med jevne mellomrom. Dette er en kostnad som må fordeles på brukerne via renovasjonsgebyret. For de fleste er ikke adgangskontroll nødvendig. Erfaringer fra andre åpne containere er at det er lite misbruk.

Ny løsning og nytt abonnement fra 2022

Fra 2022 vil derfor standardløsningen være containere uten adgangskontroll, men med mulighet for å velge adgangskontroll mot et tillegg i gebyret.

Alle borettslag og sameier som i dag har containere med adgangskontroll, vil i løpet av oktober 2021 få et brev med tilbud om å fjerne adgangskontrollen og få et rimeligere gebyr.

Gebyrer og tillegg for 2022 skal endelig fastsettes av kommunene i desember 2021. Gebyrene for 2021 finner du her.

Vi ønsker å fjerne adgangskontrollen, hvordan gjør vi det?

Hvis ditt borettslag/sameie ønsker å fjerne adgangskontrollen, tar dere kontakt med Innherred Renovasjon når dere har diskutert dette i styret eller med øvrige beboere. Innherred Renovasjon vil da fortløpende demontere elektronikken i containerne, og omdekorere dem. Gebyret vil justeres fra og med 1.1.2022.

Kontaktperson hos IR: Gunn Heidi Kvaløy E-post: [email protected], tlf 480 55 932

Husk å sørge for informasjon til alle beboerne om dette. Innherred Renovasjon kan være behjelpelig med å produsere/distribuere slik informasjon.