Nedgravde containere

Tre nedgravde containere med innkastdel synlig over bakken

Dette er en avfallscontainer der selve oppsamlingen er under bakken. Det eneste som er synlig er en innkastdel med luker til å kaste avfallet i. Disse lukene kan være utstyrt med adgangskontroll og brukerne får da sine egne nøkkelbrikker. Standardløsningen fra 2022 vil være containere uten adgangskontroll.

Nedgravde avfallscontainere har en rekke fordeler i forhold til å ha vanlige containere og/eller dunker stående

 • Plassbesparende
 • Penere utemiljø
 • Mindre luktproblemer
 • Enklere bruk
 • Ingen skadedyr
 • Redusert brannfare

Det bør være minst 25 boenheter tilknyttet en slik avfallsløsning. I sentrumsområder kan det tilbys til færre boenheter, ta kontakt for vurdering.

Teknisk informasjon og krav til plassering

Før du planlegger en slik renovasjonsløsning i ditt borettslag, ta kontakt med Innherred Renovasjon. Vi kan komme med råd og vurdere plassering av containerne slik at det vil bli mulig for oss å tømme dem uten vanskeligheter.

Vei og adkomst til containerne må være tilpasset en stor renovasjonsbil med kran:

 • Veibredde: 4 meter
 • Nødvendig akseltrykk: 10 tonn
 • Fri høyde på veien: 4,5 meter
 • Fri høyde over containerne: 9 meter
 • Ytre radius i vendehammer/rundkjøring: 12,5 meter
 • Indre radius i vendehammer/rundkjøring: 5,3 meter.

Containeren må plasseres slik at krokfestet står maks 5 meter fra kjørbar vei.

Stedet der renovasjonsbilen skal stå ved tømming må være tilnærmet plant.  Området må være brøytet og strødd, og biler og andre hindringer må stå minimum 1 meter unna.

Her kan du laste ned teknisk informasjon, og retningslinjer med krav til areal, ansvarsfordeling ved etablering etc.

Sortering

Avfallet sorteres på samme måte i kjøkkenbenken som hos boliger med plastdunker, men ute i containerne skal poser med plastemballasje kastes i papircontainerne. Disse posene sorteres ut fra papiret etterpå. NB! Plastemballasje MÅ ligge i gjenknytede poser, løs plast vil ødelegge papirgjenvinningen.

Priser

Utbyggingskostnader

 • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 5). Minimum 25 boenheter*
 • Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
 • Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)

Årlige gebyr og rabatter

Gebyr 2024 - Nedgravde containere
Type abonnementGebyr pr boenhet pr år
Nedgravde containere (uten adgangskontroll)4669
Tillegg for adgangskontroll500
Rabatter 2022
RabattordningRabatt pr boenhet pr år
Samarbeidsrabatt 10-30 boenheter- 450
Samarbeidsrabatt 30< boenheter- 675

Nøkkelbrikker og adgangskontroll

Fram til 2021 har nedgravde containere vært levert med adgangskontroll. Hver bruker har fått nøkkelbrikker til å åpne containerne med, uten disse kan ikke lukene åpnes. Hensikten er å forhindre at uvedkommende benytter containerne.

En slik adgangskontroll fører til mye vedlikeholdsarbeid og oppfølging da både batteri, solcellepanel og elektronikk må byttes med jevne mellomrom. Dette er en kostnad som må fordeles på brukerne via renovasjonsgebyret. For de fleste er ikke adgangskontroll nødvendig. Erfaringer fra andre åpne containere er at det er lite misbruk.

Fra 2022 vil derfor standardløsningen være containere uten adgangskontroll, men med mulighet for å velge adgangskontroll mot et tillegg i gebyret.

Alle borettslag og sameier som i dag har containere med adgangskontroll, vil i løpet av oktober 2021 få et brev med tilbud om å fjerne adgangskontrollen og få et rimeligere gebyr.

Tømming av nedgravde containere

De nedgravde containerne tømmes med en spesialbil. Containeren heises opp med kran. Avfallet tømmes i renovasjonsbilen ved at bunnlukene på containeren åpner seg.

Bilen kan ved behov vaske containerne etter tømming.

Har du en tilbakemelding
eller vil du rapportere et problem?