Mange av våre abonnenter som bor i større borettslag er tilknyttet såkalte nedgravde eller bunntømte containere. Også rundt disse er vi avhengige av brøyting. Når det samles masse snø på og rundt containerne er det ikke mulig å tømme dem.

Vi minner om at det er abonnentene selv som er ansvarlig før snørydding rundt containerne.For et borettslag er det nok mest praktisk å overlevere dette ansvaret til en eventuell vaktmester eller til styret, slik at en er sikker på at dette blir gjort.

Ubrøytede nedgravde containere
04 Ikke slik: Disse containerne kan ikke tømmes før snøen er ryddet vekk

Brøytede nedgravde containere

Men slik: Her kan vi tømme containerne.