Våre abonnementer

Velkommen som ny innbygger i en av våre kommuner!

Her sorterer vi ut avfallet i fem ulike avfallssorter. Vi kildesorterer ut restavfall, papp og papiremballasje, matavfall, glass og metallemballasje og plastemballasje.

Plastemballasje sorteres i egen sekk som du finner gratis på matbutikken. Her finner du også bioposer til matavfallet. De andre avfallstypene sorterer du i egne dunker.

Du kan selv velge størrelse på dunkene dine, men det er størrelsen på restavfallsdunken som avgjør prisen på gebyret. Privat husholdning faktureres to ganger per år, med forfall i april og oktober.

119A4515

Gjenvinningsstasjoner

Vi har en gjenvinningsstasjon per kommune. Du kan levere avfall på alle disse stasjonene kostnadsfritt, da det er inkludert i abonnementet.

På utvalgte gjenvinningsstasjoner kan du kjøpe vår egen hagejord, produsert av hageavfallet du og andre leverer hos oss.

 

Hytterenovasjon

Hytteeiere i våre kommuner kan kaste avfallet på alle våre hyttereturpunkter, uavhengig av kommunegrenser. Hytterenovasjon faktureres en gang per år.

Viktig å huske at om det er fullt i en container, må du ta med deg avfallet til neste returpunkt, eller ta det med hjem. Det skal ikke settes avfall utenfor containerne.

 

Min side

På min side finner du informasjon om hvilke dunker du har i ditt abonnement. Her kan du selv bytte størrelsen på dine dunker.

Her har du også muligheten til å melde fra til oss ved hendelser som for eksempel manglende tømming, ødelagt dunk eller andre henvendelser.

"Min side" finner du på framsiden oppe til høyre. Det er kun eier av eiendommen som har bruker på min side.