Generelle åpningstider:
  • Mandag* og onsdag kl 12-19
  • Første lørdag hver måned kl 10-14

*Stengt første mandag etter lørdagsåpent