Har du en kassert fritidsbåt du vil kvitte deg med? Innherred Renovasjon tar i mot mindre fritidsbåter inntil 15 fot på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Kravene til fritidsbåtene er at de er under 15 fot (4,57 meter) og at det ikke er innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres hos oss.

Gratis levering og vrakpant

Fra 1. oktober 2017 kan fritidsbåter leveres gratis og du kan også få utbetalt 1000,- kroner i «vrakpant» om du søker til Miljødirektoratet. Skal du få det er det viktig at du har med et skjema til oss der vi kan bekrefte at båten er levert inn. 

Utbetaling av vrakpant:

  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til oss for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Eier eller den som har levert båten, må så sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Mer om ordningen finner du hos Miljødirektoratet.