HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap har sammen stiftet selskapet ReTrans Midt AS. Det nye selskapet skal sørge for en kostnadseffektiv innsamling av husholdningsavfall. Tjenesten leveres til selvkost. Kvaliteten og kundeservicen skal stå i stil med både kundenes og eiernes krav og forventninger.

De tre interkommunale selskapene HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap ønsker å utnytte den store kompetansen som allerede finnes i de interkommunale selskapene, og etablerer et felles transportselskap som skal stå for innsamling av avfall. Gjennom ReTrans Midt AS er det et mål å påvirke kvaliteten positivt, blant annet gjennom å høste av stordriftsfordelene og skape forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene.

Eksisterende ressurser i eierselskapene skal utnyttes gjennom utveksling av utstyr og tjenester på en effektiv og rasjonell måte.

– Vi skal sikre at tjenestene til innbyggerne blir drevet kostnadseffektivt og i tråd med forventningene hos kunder og eiere, sier styreleder i ReTrans Midt AS, Torbjørn Evjen.

ReTrans Midt AS eies av kommunene gjennom de tre selskapene HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap. For eierselskapene er det viktig å:

  • sikre en beredskap med stabile renovasjonstjenester til alle innbyggere innenfor selskapenes ansvarsområde.
  • sikre at arbeidsplassene er stabile og trygge

Konsekvenser for Innherred Renovasjons abonnenter

ReTrans Midt AS skal fra 5. februar ta over renovasjonsrutene som tidligere ble drevet av Retur AS for Innherred Renovasjon. Dette gjelder 12 000 husstander i kommunene Inderøy, gamle Leksvik, Malvik, Selbu, Meråker og deler av Stjørdal.

For abonnentene medfører ikke dette noen spesielle endringer i tjenesten. Avfallet skal tømmes på samme dager som før, og servicenivået skal være det samme som i resten av Innherred Renovasjons kommuner. Om det blir behov for å justere på enkelte renovasjonsruter vil berørte abonnenter få informasjon om dette.

 

For spørsmål om det nye selskapet, kontakt ReTrans Midt AS v/styreleder Torbjørn Evjen, tlf 476 07 215, [email protected]