4 dunker
Fra prøveprosjektet i Stjørdal, egen dunk med oransj lokk for glass- og metallemballasje

Innherred Renovasjon ønsker på sikt å tilby en egen dunk for glass- og metallemballasje hjemme ved boligen. Slik håper vi å få gjenvunnet mer glass- og metallemballasje og samtidig heve servicenivået. Men det er et stort prosjekt som vil ta tid å få på plass til alle våre 36 000 husstander.

Vi har siden 2016 kjørt et prøveprosjekt med egen dunk for glass- og metallemballasje for en liten rute med 500 husstander i Stjørdal. Erfaringene derfra er svært positive, vi får ut mer avfall til gjenvinning og abonnentene er fornøyde med å slippe å kjøre dette til returpunkt.

Det å innføre en slik ordning til alle våre 36 000 husstander er imidlertid ikke gjort over natta. Det krever store innkjøp av dunker og kanskje en ny renovasjonsbil, omlegging av ruter for å få dette til å passe med annen innsamling, og mye informasjonsarbeid. En egen prosjektleder vil få ansvar for å komme i gang med dette i løpet av sommeren/høsten 2018, men hvor fort det kan rulles ut er enda usikkert. Vi må derfor be dere som venter på dette om å smøre dere med tålmodighet. I mellomtiden håper vi alle vil gjøre en innsats for miljøet og levere glass- og metallemballasje til våre returpunkt som før.

Hva er glass- og metallemballasje?

I denne dunken eller på returpunktene skal det kun kastes emballasje av glass og metall. F.eks. syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Vi vil IKKE ha porselen, keramikk og krystall, drikkeglass og tallerkener, ildfaste former, vindusglass, stekepanner, pyntegjenstader eller redskaper av glass og metall. Sorteringen er den samme om du har egen dunk eller om du benytter returpunkt.

Hva skjer med glass- og metallemballasje?

Dette sendes til gjenvinningsanlegget til Sirkel Glass i Fredrikstad: