Endring av tømmefrekvenser og ruter

I løpet av sommeren 2021 slutter vi gradvis å hente plastsekkene sammen med papp og papir. De vil i stedet hentes hver 6. uke, samtidig som dunken for glass- og metallemballasje endres til tømming hver 12. uke. Papp- og papir tømmes som før hver 4. uke, men da uten at plastsekkene tas med.

Blir det for liten plass i én sekk, kan du sette fram flere om gangen. Du kan også få større dunk til glass- og metallemballasje om du trenger det.

Når skjer endringen hos deg?

Oppstartdato varierer mellom juni og september, avhengig av hvilken renovasjonsrute vi kjører hos deg. Du må derfor sjekke din tømmeplan for å finne ut når endringen starter. Når du ser et nytt, fiolett ikon i tømmekalenderen, starter endringen hos deg:

Symbol for plastemballasje

Hvor finner du ny tømmeplan?

Tømmeplanen finner du ved å søke opp din adresse på hovedsiden vår eller i appen "Tømmeplan IR". Vi anbefaler på bruke appen, da kan du få varsel før tømmedag.

NB! Fordi ikke alle ruter endres samtidig, vil det stå «papp, papir og plast» i tømmeplanen litt for lenge hos noen. Vi henter plastsekken sammen med papiret fram til det nye ikonet kommer i tømmeplanen. Etter dette blir ikke plastsekk tatt med på papirtømmedag, selv om det står «papp/papir og plast» i tømmeplanen. Teksten vil rettes opp i løpet av juli.

Hvorfor endres rutene?

Fram til nå har vi hentet plastsekken sammen med papp og papir og lagt alt i samme kammer på renovasjonsbilen. Plastsekken ble sortert ut fra papiret etterpå, og det har vært en effektiv innsamlingsmetode. Men dessverre blander plasten seg for mye med papiret, og det er nå strengere krav til «rene» avfallstyper. Derfor må vi gjøre om på innsamlingen.

Nå får plastsekken et eget kammer på bilen, noe som vil være bra både for plasten og papiret! Vi unngår at plast «forsøpler» papiret og at at papir blir med i plastlasset som skal videre til gjenvinning.

For å unngå kostnadsoverskridelser, må vi øke tømmefrekvensen noe.

Takk for prakk!

Endringene medfører to uker lengre mellom tømmingene av plastemballasje og glass- og metallemballasje, sammenlignet med før. Vi håper likevel ikke dette vil skape altfor mye prakk for den enkelte! Vi ser at få dunker med glass- og metallemballasje er fulle etter 10 uker. 12 uker vil derfor fungere godt for de fleste. Hvis du likevel opplever at dunken blir full før tømmedag, kan du få en større dunk uten at det koster noe ekstra. Har du mye plastemballasje kan du også sette fram så mange sekker du vil på tømmedagen.

Se også

Klikk deg videre om du ønsker mer informasjon eller vil endre på ditt abonnement.