Visste du at batterier er utrolig brannfarlige? 🔥🔥
Hver eneste dag opplever avfalls- og gjenvinningsanlegg i Norge tilløp til brann. Oftest går det heldigvis bra takket være oppmerksomme ansatte, men dessverre har det også vært branner med alvorlige konsekvenser.
Vi ønsker å øke bevisstheten rundt batterier og brann, og vise deg hvordan du kan kildesortere batterier trygt og enkelt.
Teip polene, oppbevar brukte batterier i for eksempel et syltetøyglass, lever de der hvor du kan kjøpe batteri eller på gjenvinningsstasjonen. Så enkelt er det å kildesortere batterier på en trygg måte😃
Les gjerne mer om batterier og brann her: http://sortere.no/batterier