Hvor skal man kaste slakteavfallet?
Det skal ikke i dunken hjemme, på gjenvinningsstasjonene eller på returpunktene våre.

Alternativene er:
🦌 Du kan avtale henting av slakteavfall via Biosirk Norge sin innsamlingsordning: https://kadaver.biosirk.no/
🦌 Du kan sjekke om din kommune eller jeger- og fiskeforening har en egen ordning for slakteavfall, slik som f.eks JaktiLierne.no og As Meraker Brug tilbyr.
🦌 Du kan grave ned slakteavfallet, om det snakk om mindre mengder som ikke skaper luktulemper, forsøpling eller nevneverdig skade på miljøet.

Uansett er det jegerne selv som har ansvar for at avfallet leveres riktig.

Det var litt informasjon på starten av jaktsesongen! “Shitt jakt folkens!”🍁