Det kan gå litt fort i svingene i disse jakt-tider! Denne fikk en av renovasjonsbilene inne i bilen. Det kunne gått galt om ikke renovatøren oppdaget den og plukket den ut av lasset.
Ammunisjon, brukt eller ubrukt, regnes som eksplosjonsfarlig avfall. Selv om patronene er brukt kan det fremdeles være rester av eksplosiver igjen.
Ammunisjon kan du levere inn der hvor du kjøper det, eller du kan ta kontakt med politiet på tlf 02800.
Det må ikke havne i søppelbøtta hjemme eller leveres til våre gjenvinningsstasjoner.
Det samme gjelder andre typer eksplosiver, for eksempel sprengstoff eller udetonert fyrverkeri.
Les med på sortere.no