Røykvarslerdagen 1. desember er en merkedag for brannsikkerhet i Norge.

Da må du sjekke: 

  • At røykvarslerne fungerer.
  • Om det må byttes batteri.
  • Om noen røykvarslere må byttes ut fordi de er for gamle (8-10 år).
  • At alarmen fra røykvarsleren høres godt i alle oppholdsrom.

Bli med og sjekk dette hjemme hos deg. Husk at tidlig varsling av brann, redder liv!

Det anbefales å bytte batterier i røykvarsleren en gang i året, og det brukte batteriet skal leveres til butikken eller på gjenvinningsstasjonen din.
Husk å teipe spolene så batteriet ikke selvantennes.