Vi har hatt plukkanalyse av restavfall fra gjenvinningsstasjonene. En plukkanalyse er når vi tar en container med avfall og finsorterer innholdet for å se hva som befinner seg i avfallet, -litt som en stikkprøve.

Denne gangen var det restavfallet sin tur og der kan det finnes så mangt. Men vi ble positivt overrasket over sorteringen, spesielt med tanke på farlig avfall. Det var mindre farlig avfall og batterier i denne stikkprøven enn det har vært tidligere.

Så det betyr at dere abonnenter har blitt flinkere til å kildesortere!

Men selv om det var mindre farlig avfall enn før, så betyr ikke det at det ikke var noe å jobbe med. Vi fant fremdeles batterier, elektriske duppedingser med batteri, elektronikk og maling/kjemikalier. Aller mest plast i ulike former og tekstiler, så her har vi en vei å gå. Men vi går i riktig retning!

Plukkanalyse restavfall
Rune deltok på plukkanalysen. Han jobber med nedgravde løsninger til vanlig, og tok utfordringen på strak arm.
Plukkanalyse restavfall
Her ser du haugen av restavfall som skal sorteres og analyseres. Avfallet kommer fra en av våre gjenvinningsstasjoner.

 

Plukkanalyse restavfall
Her er vi i gang med å sortere. Lettest å plukke ut de store tingene først, slik som denne madrassen.
Batteri i restavfall
Jon Erik viser frem en powerbank som ble funnet i restavfallet. En powerbank er som et stort batteri og inneholder mye energi, den kan være svært brannfarlig om den tas hull på eller kommer i klem.