Det kan gis fullstendig fritak fra gebyrplikten iht. renovasjonsforskriften §5.2 andre og tredje avsnitt. Vi saksbehandler ikke tilbake i tid, men fra den datoen søknaden er innsendt iht. renovasjonsforskriften § 2.11 andre avsnitt. 

 

Når kan du få fritak fra gebyrplikten?

  • Når boligen er i fysisk forfall. Det må dokumenteres med for eksempel bilder inn og utvendig, og bekreftelse på frakoblet strøm og vann  
  • Dersom du har fått innvilget rivningstillatelse   
  • Dersom boligen skal renoveres og det foreligger en avfallsplan med entreprenør   

Ikke grunnlag for søknad for fritak fra gebyrplikten: 

  • Bolig benyttes som fritidsbolig 
  • Boligen benyttes sjeldent eller kun av andre 
  • Bolig uten oppsamlingsenheter 
  • Lite avfall  
  • Sosiale grunner, hjelpetrengende etc. 
  • Lite bruk av fritidsbolig eller at du bor i samme kommune som fritidsboligen 

Dersom boligen skal renoveres og gjenvinningsstasjonen skal benyttes, kan man ikke søke om fullstendig fritak fra gebyrplikten. Bruk heller søknaden om redusert gebyr.

Hvis du har et slamanlegg og søker fullstendig fritak fra gebyrplikten, må anlegget sluttømmes og vi må ha dokumentasjon fra rørlegger om at anlegget er plombert.

Gjenvinningsstasjonen og returpunkt kan ikke benyttes, da fri bruk av disse er inkludert i renovasjonsgebyret.