I henhold til renovasjonsforskriften § 2-10 kan det søkes om tilkjøring. Dersom det kun er en boenhet med boligabonnement langs vegen, vil det være en betalende tjeneste.  

Vilkår:

 • Vegeier må gi samtykke til at kjøring kan foregå. 
 • Det kan innvilges kjøring på veger med maks 1,5 km hver veg. 
 • Vurdering av kjørbarhet etc. baseres på Statens Vegvesens kjøretøytype «L». Veien må ha tilstrekkelig bæreevne og minimum 10 t aksellasttrykk, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele veiens bredde. Kjørebanen skal ikke ha stigning større enn 10%. Rygging skal i størst mulig grad unngås for å forebygge ulykker og alvorlige hendelser. 
 • Veg og riktig dimensjonert snuplass må være av en slik standard at kjøring med renovasjonsbil er praktisk mulig å utføre sommer og vinter. Vegpinner må settes ut på begge sider av vegen for å markere bærende vegskulder, iht. renovasjonsforskriften § 2-10 andre ledd.  
 • Dunkene må stå fritt innenfor 10 meter med håndtaket vendt slik at dunken kan hentes uten at den må snus.  
 • Innherred Renovasjon fraskriver seg alt ansvar for vedlikehold av vegen. 
 • Innherred Renovasjon stilles ikke til ansvar for slitasje og/eller skader som skyldes normal bruk. 
 • Veg og snuplass må være tilstrekkelig brøytet og strødd i vinterhalvåret. 
 • Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av abonnenten. Les mer på statens vegvesen sine sider. 
 • I perioder hvor vegen ikke er kjørbar må abonnenten selv bringe avfallet sitt frem til ordinær kjørerute. 

OBS: Dunkene må settes slik som tidligere frem til søknaden er innvilget. 

Søknad om kjøring på veg

Her kan du søke om kjøring på veg der vi ikke har kjørt tidligere. Både eier av veg og bruker(e) må være informert om søknaden og dens vilkår.

 • Viktig at både eier av veien og bruker(e) av veien er informert om denne søknaden og dens vilkår.
 • Vegeier må skriftlig bekrefte at at kjøring kan foregå.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.