For å kunne søke om en reduksjon av gebyrplikten må boenheten være ubebodd i minst 6 måneder. Avfallsdunker i denne perioden må ikke være i bruk. Reduksjon kan gis i henhold til renovasjonsforskriften § 5.2 første avsnitt og § 1.3 første avsnitt.  

Vi saksbehandler ikke tilbake i tid, men fra den datoen søknaden er innsendt iht. renovasjonsforskriften § 2.11 andre avsnitt.Det må legges ved dokumentasjon som viser at boligen er ubebodd, for eksempel plassbekreftelse på sykehjem eller flybilletter i forbindelse med utenlandsopphold.  

 

Når kan du få reduksjon?

 • Når boenheten har stått tom i minst 6 måneder i forbindelse med salg 
 • Når eier har flyttet på sykehjem og dette kan dokumenteres 
 • Ved utenlandsopphold over 6 måneder 
 • For sekundærbolig du eller andre ikke bor fast i 
 • Dersom boenheten er under renovering og du benytter deg av gjenvinningsstasjonen  

Får du innvilget reduksjon fjerner vi avfallsbeholderne, og gebyret endres fra ordinær renovasjon til hytte/fritidsrenovasjon. Avfall fra boligen kan da fortsatt leveres på returpunkt for hytterenovasjon og på våre gjenvinningsstasjoner.  

Dersom du har et slamanlegg, vil tømmehyppigheten endres til tredje hvert år.   

Søknad om reduksjon av renovasjonsgebyr

  Velg fornyet søknad hvis du vil søke om forlengelse av tidligere fattet vedtak.
 • Fyll inn navn på eier av eiendommen det søkes reduksjon for.
 • Adresse på eiendommen det søkes reduksjon for.
 • Telefonnummer til eier av eiendommen
 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 25 MB, Max. files: 10.
   Dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd må legges ved eller ettersendes. Om boligen er ubeboelig pga dens tilstand kreves bilder, tatt både innvendig og utvendig. Om boligen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, flybilletter som viser lengden på reiser etc
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.