Hytterenovasjon i Verdal kommune

Etter å ha fått en del innspill fra hytteforeningene, er vi nå godt i gang med planleggingen av hytterenovasjonsordningen i Verdal kommune. Her er en oversikt over hvor det foreløpig jobbes med å tilrettelegge for returpunkter.

Etter å ha fått en del innspill fra hytteforeningene, er vi nå godt i gang med planleggingen av hytterenovasjonsordningen i Verdal kommune.

Under forutsetning av at det gis endelig klarsignal fra grunneier, Vegvesenet og kommunen utredes nå følgende alternativer for plassering av returpunkter:

 • Området rundt Innsvatnet
  • Finnvola: Like ved der Fånettbekken krysser fylkesvegen. Avkjøring ved Åboveien tilrettelegges.
  • Sandvika: Parkeringsplass ved innkjøring til Gauphaugen utvides mot Sandvika Fjellstue.
 • Området Innsvatnet og ned til Stormoen
  • Parkeringsplass ved avkjøring Risvatnet utvides
 • Vera
  • Ottermoen/Helgådalsveien (ved brua) eller i området ved Bringsåsen/Veresveien.
 • Helgådalen inkl. Høysjøen og Kjesbuvatnet:
  • Det jobbes med å få til et punkt i Volden. Det er også ønsket et punkt lengre ned for å dekke Kjesbuvatnet, men vi har så langt ikke funnet noe egnet sted.
 • Trones:
  • Parkeringsplass ved golfbanen.
 • Leksdalsvatnet:
  • Her leter vi fortsatt etter egnet punkt, samt i området ved Fleskhus.

I tillegg vil det settes opp et returpunkt for hytter ved Verdal gjenvinningsstasjon på Ørin. Dette vil være i drift før sommeren 2019.

Returpunkt for hytterenovasjon