Glass- og metallemballasjedunk med plastsekk for plastemballasje, illustrasjon

Nye tømmedager for plast-, glass- og metallemballasje

I løpet av sommeren 2021 slutter vi gradvis å hente plastsekken sammen med papp og papir. Den vil i stedet hentes hver 6. uke, og dunken for glass- og metallemballasje vil tømmes hver 12. uke.

Nye posestativ og mer miljøvennlige poser

Nå erstatter vi de store “sjokkselgerne” for matavfallsposer og plastsekker med et mindre stativ som vi flytter lenger inn i butikkene. Samtidig tar vi i bruk en ny, nedbrytbar matavfallspose.

Glass- og metallemballasjedunk med plastsekk for plastemballasje, illustrasjon

Takk for prakk!

I disse dager sender vi ut en flyer i alle postkassene, med informasjon om noen endringer som må gjøres for å få bedre gjenvinning av avfallet. I løpet av sommeren 2021 gjør vi litt om på tømmefrekvensen for plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Medarbeider på gjenvinningsstasjon foran henger

Utvidede åpningstider på Verdal gjenvinningsstasjon

Etter påske utvider vi åpningstidene på Verdal gjenvinningsstasjon. Nå blir det kveldsåpent fire dager i uka! mandag-torsdag 12-19 og fredag 10-15. Velkommen!

Innherred Renovasjon logo

Har du “veikantdunk”?

“Veikantdunk” er en rabatt i renovasjonsgebyret som du kan bestille hvis du triller frem dunkene helt til veikanten på tømmedag. Jo flere veikantdunker, jo lettere blir arbeidsdagen til renovatørene!

Innherred Renovasjon logo

Gebyrpåslag i Inderøy kommune

For å finansiere opprydning av et gammelt deponi vil abonnenter i Inderøy kommune få et ekstragebyr på kr 56 i tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret i 2021.

Koronavirus med IR-logo

Smitteøkning og tiltak hos IR

Vi opplever økt koronasmitte i regionen og tar noen flere forholdsregler for å beskytte ansatte og kunder. Les dette før du besøker oss.

Tusen takk for at du bidrar til å begrense smittespredningen!

Sjokkselger med matavfallsposer og plastsekker

Tomt for poser og sekker?

For tiden fyller vi opp våre “sjokkselgere” for matavfallsposer og sekker til plastemballasje litt sjeldnere. Her kan du lese om årsakene til det.

Ecopro

Ecopro tildelt ny enerett for behandling av matavfall og slam

Ecopro er tildelt enerett for 20 år til å behandle matavfall og slam fra kommunene i Innherred Renovasjon. Vedtaket ble gort i representantskapet 26.11.20.

Innherred Renovasjon logo

Vi flytter! OBS: Ny fakturaadresse!

Mandag 21.9. flytter vi fra lokalene i Russervegen 10 i Verdal, til nye kontorlokaler ved gjenvinningsstasjonen på Mule i Levanger. Kundesenter holder derfor stengt denne dagen.

Vår nye adresse blir Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.