Ny gjenvinningsstasjon Inderøy

Den nye gjenvinningsstasjonen på Utøy i Inderøy kommune er snart ferdigstilt, og vil åpne for avfallslevering 18. september. Samtidig legges de to gamle gjenbrukstorgene på Røra og Mosvik ned. Siste åpningsdag på Røra er 13. september, i Mosvik 12. september. 

Unni Storstad. Foto: Levanger kommune

Unni Storstad blir ny økonomisjef

Unni Storstad blir fra 1. november ny økonomisjef hos Innherred Renovasjon IKS. Storstad er i dag kommunalsjef for samfunnsutvikling i Levanger kommune. Hos Innherred Renovasjon overtar hun etter Stig Arild Myhre som skal over i pensjonistenes rekker.

Returpunkt Vulusjøen

Differensiering av hytterenovasjonsgebyr

I disse dager sendes det ut faktura for renovasjon for hytter og fritidsboliger. Nytt i år er at gebyret differensieres ut fra størrelsen på hytta og avstand fra vei. Dette skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer.

Gebyrpåslag i Tydal

Abonnenter i Tydal får et lite tillegg på renovasjonsgebyret i tre år framover for å dekke inn et underskudd fra 2015/16. Ettersom Tydal kommune da ikke var medlem av Innherred Renovasjon kan ikke underskuddet fordeles på alle deltakerkommuner.

4 dunker

Glass- og metallemballasje i egen dunk

Innherred Renovasjon ønsker på sikt å tilby en egen dunk for glass- og metallemballasje hjemme ved boligen. Slik håper vi å få gjenvunnet mer glass- og metallemballasje og samtidig heve servicenivået. Men det er et stort prosjekt som vil ta tid å få på plass til alle våre 36 000 husstander.

Innherred Renovasjon logo

Nytt selskap tar over avfallsinnsamling

Sammen med to andre interkommunale renovasjonsselskap har Innherred Renovasjon etablert selskapet ReTrans Midt AS. Fra 5. februar tar ReTrans Midt over renovasjonsrutene som før ble drevet av Retur AS i Inderøy, Leksvik, Malvik, Selbu, Meråker og deler av Stjørdal. Dette medfører ikke endringer for abonnentene, avfallet tømmes på samme tidspunkt som før.

Innherred Renovasjon logo

Kontrakt med underleverandør avvikles

Innherred Renovasjon har hatt forhandlingsmøte med vår underleverandør Retur AS, der det ble bestemt at kontrakten mellom selskapene avvikles fra 5. februar. Innherred Renovasjon vil ta videre ansvar for driften av avfallsinnsamlingen i de berørte kommunene Malvik, Selbu, Meråker, Tydal, Inderøy, gamle Leksvik kommune og deler av Stjørdal kommune.

Overfylt dunk

Status for avfallstømmingen pr 8.1.

Vi har nå hentet inn størsteparten av forsinkelsene fra desember, men noen veier og enkelthusstander gjenstår fortsatt. Alle som ikke fikk tømt etter tømmeplanen i desember 2017 skal få tømt i uke 2 2018. Kunder med forsinkelser i januar 2018 vil måtte vente litt lengre. 

Figur med søppelposer

Status for avfallstømmingen

Vi er godt i gang med å hente inn forsinkelsene som oppsto rundt jul og nyttår. Dessverre har dette også ført til noe forskyvning av ordinære ruter. Det vil imidlertid tømmes kontinuerlig både lørdag 6.1. og søndag 7.1., og vi regner med å komme i havn de aller fleste steder. Men alt som mangler pr søndag kveld vil bli hentet inn i løpet av uke 2.

Forsinkelser i avfallstømmingen

På grunn av store utfordringer med sykdom hos mannskapet ble mange renovasjonsruter forsinket i romjula og etter nyttår. Opplever du at avfallet ditt ikke blir tømt kan du melde fra her. Vi tømmer så snart vi klarer det, og vil ta med ekstra sekker ved behov.