Redesign og moteshow på Øras dager

Innherred Renovasjon og Bruktbo skal delta på Øras dager i Verdal 24.-26. august 2017. Vi skal blant annet holde et moteshow med redesignede klær, og er nå på utkikk etter brukte klær i en utvalgt fargeskala. Har du noe du vil kvitte deg med er vi svært glade for om du vil gi det til oss.

Ubrøytede nedgravde containere

“Nedgravde” containere

Mange av våre abonnenter som bor i større borettslag er tilknyttet såkalte nedgravde containere. De siste dagene har disse i tillegg vært nedgravd i snø. Når det samles masse snø på og rundt containerne er det ikke mulig å tømme dem. Vi minner om at det er abonnentene selv som er ansvarlig før snørydding rundt containerne.

Julepapir er ikke vanlig papir

God jul! Lurer du på hvor du skal gjøre av julepapiret etter julaftens gaveåpning? Vanlig julepapir er ikke gjenvinnbart som papir og derfor må kastes i restavfallsdunken. Juletreet leverer du gratis på våre gjenbrukstorg.

Ingen gebyrøkning i 2017

Renovasjon- og slamgebyrene for husholdninger blir de samme i 2017 som i 2016. Effektiv drift og stordriftsfordeler gjør at økning ikke er nødvendig.

Man med strandryddediplom

Strandrydder-priser til Stjørdal og Hitra

Strandryddeaksjonen “Hold Midt-Norge rent” er avsluttet, og det er tid for å hedre noen som har gjort en flott innsats. Forrige uke ble prisene for Årets strandrydder i Midt-Norge, og Årets strandrydder for Innherred Renovasjon delt ut. Hovedprisen på 10 000 kroner gikk til Hege Lie Rønningen og sønnen Jo Maximilian på Hitra, mens Innherred Renovasjons pris gikk til Rune Sagen i Stjørdal.

Slamsjåfør med slange

Slamavgift settes ned fra 1. juli

Flere kommuner har de siste årene overlatt ansvaret for innsamling av slam til Innherred Renovasjon. Det økte samarbeidet betyr penger spart og dermed mulighet til å gi kundene lavere avgifter. Den årlige avgiften for tømming av septiktanker blir derfor satt ned med 12 % fra 1. juli 2016.

Hagelupiner

Har du svartelistede arter i hageavfallet?

Skal du kvitte deg med f.eks. Hagelupiner, Kjempebjørnekjeks eller Tromsøpalme? Da må du ikke kaste det i naturen, men levere det til oss som restavfall (ikke hagavfall). Hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold.

Glass- og metallemballasje

Prøveprosjekt: innsamling av glass- og metallemballasje i husholdningene

I juni starter vi med et prøveprosjekt for ca 500 husstander i Stjørdal (Kvislabakken), som får utdelt en egen avfallsbeholder for glass- og metallemballasje. På sikt ønsker vi å kunne tilby denne løsningen til alle våre abonnenter. Prøveprosjektet vil gi oss nødvendige erfaringer om mengder, informasjonsbehov og annen tilrettelegging.

Innherred Renovasjon logo

Vi søker sommervikarer!

Vi er nå på utkikk etter sommervikarer for sommeren 2016. Vi trenger vikarer både på renovasjonsbil i Verdal, Levanger og Stjørdal og på Stjørdal gjenbrukstorg.

Mye snø vil skape utfordringer

Stort snøfall skaper mange utfordringer, også for våre renovatører. Skal vi få tømt avfallsbeholderne må de være tilgjengelige. Vi oppfordrer derfor alle som har tømming i disse dager til å brøyte og strø foran avfallsbeholderne sine