Innherred Renovasjon logo

Kontrakt med underleverandør avvikles

Innherred Renovasjon har hatt forhandlingsmøte med vår underleverandør Retur AS, der det ble bestemt at kontrakten mellom selskapene avvikles fra 5. februar. Innherred Renovasjon vil ta videre ansvar for driften av avfallsinnsamlingen i de berørte kommunene Malvik, Selbu, Meråker, Tydal, Inderøy, gamle Leksvik kommune og deler av Stjørdal kommune.

Overfylt dunk

Status for avfallstømmingen pr 8.1.

Vi har nå hentet inn størsteparten av forsinkelsene fra desember, men noen veier og enkelthusstander gjenstår fortsatt. Alle som ikke fikk tømt etter tømmeplanen i desember 2017 skal få tømt i uke 2 2018. Kunder med forsinkelser i januar 2018 vil måtte vente litt lengre. 

Figur med søppelposer

Status for avfallstømmingen

Vi er godt i gang med å hente inn forsinkelsene som oppsto rundt jul og nyttår. Dessverre har dette også ført til noe forskyvning av ordinære ruter. Det vil imidlertid tømmes kontinuerlig både lørdag 6.1. og søndag 7.1., og vi regner med å komme i havn de aller fleste steder. Men alt som mangler pr søndag kveld vil bli hentet inn i løpet av uke 2.

Forsinkelser i avfallstømmingen

På grunn av store utfordringer med sykdom hos mannskapet ble mange renovasjonsruter forsinket i romjula og etter nyttår. Opplever du at avfallet ditt ikke blir tømt kan du melde fra her. Vi tømmer så snart vi klarer det, og vil ta med ekstra sekker ved behov.

Kongens fortjenstmedalje Per Jarle

Tidligere IR-direktør fikk Kongens fortjenstmedalje

Innherred Renovasjons direktør fra 1989 til 2010, Per Jarle Eriksen ble i forrige uke tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsinnsats og engasjement for avfallsbransjen, Forsvaret og militærhistorien, lokalt dugnadsarbeid og politikk. 

Nytt returpunkt i Stugudal, Tydal

Det nye returpunktet for hytter og fritidsboliger i Stugudal i Tydal er nå åpnet for bruk. Dette er et oppgradert anlegg med muligheter for kildesortering av matavfall, papp/papir, plastemballasje og restavfall. Etterhvert vil et også komme containere for glass- og metallemballasje og brukte tekstiler. Returpunktet ligger like ved Stugudal landhandel.

Innlevering av kasserte fritidsbåter

Innherred Renovasjon tar i mot fritidsbåter på inntil 15 fot på alle våre gjenbrukstorg. Fra 1. oktober er dette gratis og du kan også få utbetalt 1000 kroner i vrakpant om du søker til Miljødirektoratet.

Tøffe damer i utradisjonelle yrker

Mari Holmvik er en av flere kvinnelige arbeidere hos Innherred Renovasjon i sommer. Våre gjenbrukstorg og renovasjonsbiler går som normalt, og det trengs sjåfører av store maskiner ved vårt behandlingsanlegg på Mule.

Stiftelse Sesam Ressurs AS 190617

Historisk avtale om materialgjenvinning

Innherred Renovasjon har sammen med 6 andre renovasjonsselskap og Steinkjer kommune inngått en samarbeidsavtale om fremtidig materialgjenvinning. I går ble selskapet SESAM Ressurs AS stiftet, som har som mål å etablere et ettersorteringsanlegg for restavfall i Midt-Norge.

Informasjonsbod

Anleggsarbeid på Mule, Levanger

Fra juni 2017 til januar 2018 skal det foregå byggeaktivitet ved vårt anlegg på Mule i Levanger. Formålet er nytt servicebygg med bl.a. vaskehaller og verksted. Dette medfører et større avgrenset anleggsområde på Mule. I byggeperioden vil det bli større og mindre endringer i forhold til kjøreretninger, parkering, HMS, og ferdsel ved gjenbrukstorget.